Gala XXV Rankingu liceów i techników 2023 miesięcznika „Perspektywy”

zdjęcie zbiorowe laureatów Rankingu "Perpektyw" 2023

12 stycznia br. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyła się gala XXV Rankingu najlepszych liceów i techników 2023 miesięcznika „Perspektywy”. Zwycięzcą tak jak przed rokiem zostało XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, które awansowało z miejsca drugiego w 2022 r. Niepubliczne LO nr 81 SGH znacznie awansowało w tym roku, plasując się na 13. miejscu w rankingu liceów warszawskich (skok z 21. miejsca w 2022 r.), na 14. miejscu (z 54.) w woj. mazowieckim i na 31. miejscu (z 54.) w rankingu ogólnopolskim. SGH jest Partnerem Rankingu liceów warszawskich.

W 25. edycji Rankingu liceów i techników „Perspektywy” przeanalizowały wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do rankingu.

Jak czytamy na stronie „Perspektyw”, głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum – szkoły, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Informacje mogą czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2023 i Rankingu Techników 2023 oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2023, Rankingu Maturalnego Techników 2023 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2023.

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie – oddzielne dla liceów i techników. Wszystkie rankingi obejmują łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce.

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane tych szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

Zasady rankingu ustaliła Kapituła złożona z: przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczyła prof. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2023 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

 

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2023

1.    XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
2.    V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
3.    XIII LO w Szczecinie

Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2023

1.    XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
2.    IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
3.    Społeczne LO nr 5 STO w Milanówku

Ranking Szkół Olimpijskich 2023

1.    V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
2.    XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
3.    XIII LO w Szczecinie

Ranking Liceów Warszawskich 2023

1.    XIV LO im. Stanisława Staszica
2.    IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
3.    XXVII LO im. Tadeusza Czackiego

Rankingi Wojewódzkie z 16 województw na stronie „Perspektyw".

Link do tabeli rankingu liceów 2023.

kilka osób stoi na scenie i bije brawo Gala Rankingu "Perpektyw" 2023

Dyplomy trzem najlepszym warszawskim liceom wręczył rektor SGH Piotr Wachowiak.

Chciałem pogratulować wszystkim. Jako dawny nauczyciel przedsiębiorczości wiem, jaki trud Państwa jest włożony, żeby być na pierwszych trzech miejscach rankingu. (...) Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie gratuluję. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, że większość uczniów państwa liceów, a szczególnie olimpijczyków z olimpiady ekonomii czy przedsiębiorczości trafia do SGH – powiedział rektor Piotr Wachowiak. – My, oczywiście konkurujemy z Akademią Leona Koźmińskiego, ale z drugiej strony z panem rektorem (Grzegorzem Mazurkiem) bardzo dobrze współpracujemy. (...) Zapraszamy zarówno na SGH, jak i do ALK" – powiedział rektor Piotr Wachowiak.

Rektor SGH wspólnie z wiceprezydent Warszawy Renatą Kaznowską wręczył dyplomy pierwszej trójce laureatów.

Gala Rankingu liceów warszawskich 2023, podczas której zostanie uhonorowanych 20 najlepszych stołecznych liceów i 10 najlepszych techników, odbędzie się 10 marca podczas Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego w Centrum Expo21. SGH jest Partnerem Rankingu liceów warszawskich.

Ranking Główny Techników 2023

1.    Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie
2.    Technikum Łączności nr 14 im. Obr. PP w Gdańsku
3.    Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r.

Ranking Maturalny Techników 2023

1.    Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie
2.    Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II
3.    Technikum Łączności nr 14 im. Obr. PP w Gdańsku

Ranking Szkół Olimpijskich 2023

1.    V LO im. Augusta Witkowskiego
2.    XIV LO im. Stanisława Staszica
3.    XIII LO

Rankingi Wojewódzkie z 16 województw na stronie „Perspektyw".

Link do tabeli rankingów techników 2023.

Tekst przygotowano na podstawie Rankingu liceów i techników 2023 miesięcznika „Perspektyw”, materiału zamieszczonego na stronie „Perspektyw”, a także relacji z Gali „Perspektyw”.