Eliminacje centralne XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

czworo osób stoi na tle ścianki Olimpiada Przedsiębiorczości

11 kwietnia 2024 r. r. w SGH odbyły się eliminacje centralne XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Zwyciężczynią tegorocznej edycji została Patrycja Smentoch z Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku. Gratulujemy sukcesu wszystkim laureatom i finalistom, w tym zwłaszcza zwyciężczyni i jej opiekunowi merytorycznemu – Klaudii Słowikowskiej.

Olimpiada Przedsiębiorczości jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są wiedza, umiejętności oraz postawy, w tym przede wszystkim szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze, a także wyrażające je zachowania przedsiębiorcze.

Celem głównym Olimpiady jest wzbudzenie oraz wzmocnienie zachowań przedsiębiorczych uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, poprzez realizację trzystopniowych zawodów XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, w roku szkolnym 2023/2024.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji olimpiady to „Zrównoważone przedsiębiorstwo: gospodarowanie zasobami, oddziaływanie na otoczenie, godna praca".

„Każdy rok olimpiady niesie ze sobą inne przesłanie. Tym razem postanowiliśmy propagować wśród uczniów wartości zrównoważonego przedsiębiorstwa, tj. właściwego gospodarowania zasobami, oddziaływania na otoczenie i zapewniania warunków godnej pracy. Mamy do tego dobre narzędzia. Przede wszystkim zawodnicy wiedzą, że mogą spodziewać się pytań testowych i zadań z tematyki hasła zmiennego. Wiedzą też, że z każdym kolejnym szczeblem eliminacji udział tych zagadnień w podstawie programowej będzie coraz większy. Po drugie, rekomendujemy literaturę najbardziej wartościową w ramach przygotowań do zawodów. A co jeszcze istotniejsze – nasi eksperci przygotowują moduły e-learningowe, które udostępniamy wszystkich zawodnikom i nauczycielom – powiedział kanclerz SGH dr Marcin Dąbrowski.

– Olimpiada Przedsiębiorczości to nie tylko trójszczeblowe zawody, których celem jest wyłonienie 25 laureatów z wielu tysięcy uczniów zainteresowanych tematyką biznesu i zarządzania. Skupiając uwagę wokół olimpiady, proponujemy szkołom wiele dodatkowych wydarzeń edukacyjnych, które pozwalają na efektywniejszą edukację ekonomiczną i motywowanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań. Prowadzimy zajęcia w szkołach pt. <<Innnowatorium. Tydzień Przedsiębiorczości>>, spotkania z praktykami biznesu, kursy finansów osobistych i wiele innych". 

Więcej informacji, w tym pełne listy rankingowe eliminacji centralnych.

Program XIX edycji

Gala XIX Olimpiady Przedsiębiorczości odbędzie się w czerwcu. 


Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Olimpiada realizowana jest od 2005 r. i zyskała już status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w SGH oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.