Dr Wiesław Rozłucki otrzymał dyplom doktora honoris causa SGH

trzech mężczyzn w togach, w tym jeden w todze rektorskiej

Dr Wiesław Rozłucki – jeden z głównych twórców Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej pierwszy prezes, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS oraz doktor geografii ekonomicznej (PAN) – otrzymał dyplom doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za wniesienie szczególnych zasług dla rozwoju polskiej gospodarki. Wręczenie dyplomu nastąpiło 15 marca 2024 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu SGH.

Laudację z tej okazji wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, a także promotor w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa dr. Wiesławowi Rozłuckiemu.

„Nadanie tytułu doktora honoris causa Panu dr. Wiesławowi Rozłuckiemu związane jest przede wszystkim z Jego zasługami dla powstania i rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym rozwoju nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Giełda papierów wartościowych postrzegana jest bowiem w odbiorze społecznym jako symbol wolnej gospodarki.

W swojej recenzji prof. dr hab. Leszek Dziawgo – w pierwszym zdaniu – napisał: <<Doktor Wiesław Rozłucki jest osobą o niepodważalnej i pozytywnej roli w rozwoju polskiego rynku kapitałowego, a przez to w rozwoju nowoczesnej polskiej gospodarki. Jest jednym z najważniejszych współtwórców gospodarki rynkowej w Polsce>>. I dalej dodał: <<Doktor Wiesław Rozłucki miał bardzo poważny udział w budowie rynku kapitałowego w Polsce. Uczestniczył w zespole przy Ministerstwie Finansów, który opracowywał koncepcję budowy i funkcjonowania rynku kapitałowego w naszym kraju. Były to działania nowatorskie, obarczone przy tym ogromnym ryzykiem>>.

Prof. dr hab. Jan Czekaj w recenzji podkreślił, iż w ciągu pierwszych 15 lat istnienia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w trakcie których dr Wiesław Rozłucki był prezesem jej zarządu, <<nastąpił niebywały rozwój tej instytucji. Dotyczy to zarówno mechanizmów funkcjonowania samej giełdy, jak i jej jakościowego i ilościowego rozwoju oraz jej wpływu na polską gospodarkę>>. I następnie uwypuklił: <<W 2006 r., kiedy dr Wiesław Rozłucki kończył swoją pracę na GPW była ona w pełni rozwiniętą instytucją giełdową, zyskującą coraz większe znaczenie w gronie giełd europejskich, a wśród giełd Europy Środkowej pozycję wiodącą>>.

Dr hab. Andrzej Fierla, prof. SGH, w swojej recenzji wskazał: <<Pan dr Wiesław Rozłucki wywarł wielki wpływ na kształt polskiego rynku kapitałowego reaktywowanego w pierwszych latach transformacji systemowej. Następnie, jako Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie inicjował i z powodzeniem wprowadzał liczne zmiany procesowe i przedmiotowe. (…) kluczowe z podjętych wtedy decyzji dotyczyły dematerializacji papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego, giełdowego obrotu oraz pełnej rezygnacji z obrotu w systemie aukcji parkietowej. Podjęta przez organizującego giełdę Pana dr Wiesława Rozłuckiego decyzja o wprowadzeniu tzw. elektronicznego systemu obrotu (a zatem i przekazywania zleceń giełdowych) była śmiała, a dla wielu – zaskakująca>>.

Senat SGH nadał tytuł doktora honoris causa dr. Wiesławowi Rozłuckiemu.

Więcej zdjęć na Flickrze.