Dr Łukasz Kurowski w gronie laureatów prestiżowego konkursu START Fundacji Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2022. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców. W tym roku stypendia zostały przyznane po raz trzydziesty.

Stu nagrodzonych w tym roku badaczy zostało wyłonionych spośród 794 kandydatów. W gronie laureatów jest dr Łukasz Kurowski, pracownik Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Katedrze Systemu Finansowego.

Dr Łukasz Kurowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość, specjalizacja bankowość. Studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem. W 2019 r. zdobył stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Jego praca doktorska, przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej pt. Powiązania pomiędzy polityką pieniężną i makroostrożnościową, zwyciężyła w konkursie rektora SGH na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia i finanse. Od 2016 r. jest pracownikiem Narodowego Banku Polskiego, gdzie zajmuje się praktycznymi zagadnieniami z zakresu polityki makroostrożnościowej i ryzyka klimatycznego. Od 2020 r. jest zaangażowany w promowanie tematyki edukacji finansowej w sieci za pośrednictwem własnego kanału YouTube. Jego zainteresowania naukowe obejmują: ryzyko klimatyczne, sieć bezpieczeństwa finansowego, politykę pieniężną oraz edukację finansową. 

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. 
 

Pełna lista laureatów konkursu START 2022