Dr Jarosław Janecki nowym przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich

grafika przedstawiająca wizerunek mężczyzny; w tle wnętrze auli

Walne Zebranie Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP) wybrało nowego przewodniczącego Rady TEP. Został nim dr Jarosław Janecki, który w poprzedniej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego.

Dr Janecki jest adiunktem w Katedrze Ekonomii Stosowanej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Towarzystwo Ekonomistów Polskich działa od 1994 roku, za statutowy cel przyjęło wspieranie rozwoju nauk ekonomicznych, krzewienie wiedzy ekonomicznej oraz wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata. Więcej informacji na temat działalności TEP na stronie: www.tep.org.pl