Dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH, w zespole badawczym, który uzyskał finansowanie z Netspar

dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof SGH

Porównawczy projekt badawczy „Pension Fees in the Netherlands, US, Poland and Canada” uzyskał finansowanie z Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement).

Projekt (Comparative Research) koncentruje się na analizie opłat pobieranych w indywidualnych i grupowych dodatkowych planach emerytalnych funkcjonujących w Holandii, Polsce, Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. Opłaty te mają istotny wpływ na saldo indywidualnych rachunków emerytalnych. Celem projektu jest zbadanie struktury i poziomu kosztów oraz determinanty niskich opłat w planach emerytalnych. Analiza obejmuje także politykę informacyjną będącą kluczowym elementem efektywnego zarządzania dodatkowymi planami emerytalnymi.

W skład zespołu badawczego wchodzą oprócz Joanny Ruteckiej-Góry (SGH, Polska), Sally Shen (Global Risk Institute, Kanada), John A. Turner (Pension Policy Center, Stany Zjednoczone), Emily Andrews (Stany Zjednoczone) i Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka (UWM w Olsztynie, Polska). Więcej informacji

Dr hab. Joanna Rutecka-Góra jest profesorem w Zakładzie Demografii Instytutu Statystyki i Demografii w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Zajmuje się ubezpieczeniami społecznymi i gospodarczymi, zagadnieniami dotyczącymi oszczędzania i inwestowania oraz problematyką funkcjonowania systemów zabezpieczenia emerytalnego. Jest także członkiem Polskiej Grupy Emerytalnej SGH (Polish Pension Group SGH, PPG-SGH), której misją jest badanie systemów emerytalnych w szerokim kontekście celów społecznych i ekonomicznych metod ich realizacji, w szczególności tych związanych z rynkiem pracy i zabezpieczeniem społecznym, w perspektywie dłuższej niż kadencja polityczna.