Dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH laureatem IV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

na zdjęciu dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH

Praca dr. hab. Jana Koleśnika, prof. SGH została wyróżniona jako najlepsza naukowa publikacja książkowa z zakresu bankowości, pieniądza i finansów w przeprowadzanym co trzy lata konkursie Narodowego Banku Polskiego. Bieżąca, czwarta już edycja tego konkursu wystartowała 10 września 2021 r.

Dr hab. Jak Koleśnik otrzymał wyróżnienie za publikację „Bankowe ryzyko systemowe. Źródła i instrumenty redukcji”. Autor jest wicedyrektorem w Instytucie Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w nadzorze bankowym, regulacjach ostrożnościowych, prawie bankowym, operacjach bankowych, a także europejskim systemie bankowym, rynkach finansowych i polityce pieniężnej. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenie Finansów i Bankowości oraz Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

Celem konkursu NBP jest przegląd najnowszych wydawnictw naukowych o tematyce ekonomicznej i promocja najwybitniejszych z nich. Najważniejsze kryteria wyboru to: nowatorskie podejście do tematu, warsztat naukowo-badawczy oraz poziom komunikatywności pracy.

Więcej informacji