XVII Debata podatkowa pt. „Co dalej z podatkiem od nieruchomości?”

nieruchomość - domek na otwartym terenie, droga po lewej

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów samorządów w wielu krajach. W Polsce jest jednak postrzegany i oceniany jako przestarzały i niedostosowany do rozwiązań obowiązujących w większości państw europejskich. 13 kwietnia 2023 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się XVII Debata podatkowa pt. „Co dalej z podatkiem od nieruchomości?”, zorganizowana przez Instytut Finansów SGH.

Mimo prób reformy opodatkowania nieruchomości w przeszłości (najczęściej słabo skoordynowanych i fragmentarycznych), obecnie wciąż można mówić o konieczności dokonania zmian w konstrukcji tego podatku.

W trakcie merytorycznej dyskusji samorządowcy, przedstawiciele administracji państwowej oraz nauki odnieśli się do wielu kluczowych, ale i niełatwych zagadnień. Kwestie podnoszone podczas debaty ujawniły, że była ona potrzebna. O najważniejszych wątkach będzie można przeczytać w relacji z debaty we wiosennym numerze Gazety SGH; nr 2 (372) wiosna 2023.

Szerzej o propozycjach zmian podatku od nieruchomości można przeczytać w raporcie Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów pt. „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”.

Dotyczy on wybranych zagadnień i problemów obecnego systemu, a także zawiera kilka propozycji zmian przygotowanych przez niezależnych ekspertów (SGH, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku). W raporcie ukazano wiele mankamentów obecnych regulacji, które przemawiają za potrzebą zmiany. Wskazano również możliwe kierunki racjonalizacji systemu opodatkowania nieruchomości, ważne nie tylko z punktu widzenia budżetów gmin, ale także społeczności lokalnych.  

Raport można pobrać.

 

dr hab. Paweł Felis, prof. SGH, Zakład Rynków Kapitałowych i Finansów Behawioralnych, Instytut Finansów, Kolegium Zarządzania i Finansów

dr Magdalena Janiszewska, Zakład Podatków, IF, KZiF

Grzegorz Otczyk, doktorant KZiF