Stowarzyszenie Absolwentów SGH: u progu nowego roku

Stowarzyszenie Absolwentów SGH

Ubiegły rok był dla Stowarzyszenia Absolwentów SGH pełny pracy oraz zmian. Powołanie nowego zarządu stowarzyszenia, pomysły na nowe inicjatywy, nowa identyfikacja wizualna – to początek na nowo wyznaczonej drogi, którą chce podążać stowarzyszenie.

Działania podjęte przez SA SGH w drugiej połowie ubiegłego roku miały za zadanie przygotować organizację do wyzwań, które przed nią stoją, i budować solidny fundament, na którym rozkwitać będzie przyszła działalność. Zaczęto więc dążyć do uporządkowania spraw stowarzyszenia – formalnych i organizacyjnych. Nowy zarząd zastanowił się nad możliwymi kierunkami rozwoju, podjęto również działania zmierzające do aktywizacji członków oraz tworzenia dla nich wartości dodanej.

Kropką nad „i” aktywności realizowanych w 2019 r. było spotkanie świąteczne przygotowane 13 grudnia w budynku głównym SGH. Przedświąteczny okres to czas ciepła, wytchnienia, refleksji nad mijającym rokiem. Taki też był zamysł SA SGH - by goście wydarzenia w miłej atmosferze mogli się spotkać, porozmawiać, odświeżyć swoje więzi w ramach organizacji lub nawiązać nowe. Jednak nie tylko na gruncie towarzyskim można było zaobserwować wymierną wartość spotkania. Organizatorzy zadbali, aby wydarzenie miało też wymiar praktyczny i pogłębiający wiedzę. Zaproszono bowiem niezwykłego prelegenta, który podzielił się z obecnymi na sali swoim bogatym i popartym wieloletnią praktyką doświadczeniem. Gościem tym był Jan Filip Staniłko, dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Ekspert z zakresu polityki przemysłowej i zarządzania rozwojem opowiedział, jaka jest istota trendu coraz śmielej wkraczającego do rzeczywistości biznesowej – gospodarki 4.0.

Całe spotkanie poprowadziła prezes SA SGH dr hab. Andżelika Kuźnar. Na początku jednak przekazała głos wyjątkowemu gościowi – prorektor ds. współpracy z otoczeniem prof. Hannie Godlewskiej-Majkowskiej. Pani prorektor ciepłymi i serdecznymi słowami powitała wszystkich zgromadzonych. Wspólne prace studentów, a potem więzi podtrzymywane już poza murami uczelni to niesamowita wartość, jak również szansa na nową jakość i zupełnie nowe projekty. Jest rzeczą piękną, gdy tak różnorodne, realizujące wielorakie kariery zawodowe grupy ludzi powiązane są silną nicią wzajemnej pamięci i szacunku, mającą swoje początki jeszcze w czasach akademickich. Nić ta niesie potencjał splatania losów różnych ludzi w nowe i interesujące historie, niosące korzyść dla nich samych, jak również mogących przynieść korzyść innym. Niezmiernie nas cieszy, że działalność stowarzyszenia dostrzeżona została również przez władze rektorskie SGH. Spotkanie bowiem zaszczycili swoją obecnością także prof. Piotr Wachowiak, prorektor ds. nauki i zarządzania, a jednocześnie Honorowy Prezes Zarządu SA SGH, oraz prof. Krzysztof Kozłowski, prorektor ds. dydaktyki i studentów. Pokazuje to, że działalność absolwencka jest nie tylko związana z sentymentem i tęsknotą do czasów studenckich, ale też realnie tworzy obopólną korzyść zarówno dla absolwentów, jak i dla uczelni.

Centralnym punktem spotkania było wystąpienie gościa specjalnego. Gospodarka 4.0, a często w węższej formie przemysł 4.0 jest hasłem od dłuższego czasu przewijającym się przez debatę publiczną. Mówi się, że oznacza ono zmianę porównywalną w swej istocie oraz znaczeniu do wielkich rewolucji technologicznych, takich jak wprowadzenie w życie silnika parowego, spalinowego, elektryczności czy internetu. Gospodarka 4.0 to jednak coś innego i wyjątkowego. Nie jest jedynie prostym zastosowaniem nowej technologii, lecz opiera się na zupełnej zmianie paradygmatu definiującego, jak rozumiemy zarządzanie i co ono oznacza. Zmianie tego, jak pojmujemy procesy biznesowe, jak je tworzymy i jak nimi kierujemy. Innymi słowy: zasadza się na zupełnym przeformułowaniu podstaw, na których budujemy gospodarkę. Czy możemy mówić o rewolucji? Czy zachodzące zmiany są na tyle dynamiczne i dalekosiężne, że możemy porównywać dzisiejszy dzień do czasów, gdy niestrudzeni innowatorzy prezentowali światu coraz to nowe efekty ludzkiego geniuszu i kreatywności? Na to pytanie z pewnością odpowiedzą przyszłe pokolenia, gdy już z dystansu spojrzą wstecz. Ale już dzisiaj bardzo wiele osób zwraca uwagę na skalę i wagę zachodzących zmian. Ważne jest, aby je odpowiednio rozumieć, a dzięki temu właściwie rozpoznać nurt i sprawnie wykorzystać jego siłę. Właśnie to spróbował uczestnikom ułatwić gość specjalny – zrozumienie, co się kryje w zachodzących zmianach i nadchodzących trendach. A przede wszystkim co się kryje pod powierzchnią, pod medialną otoczką kreowaną przez publicystów ochoczo rozpisujących się na temat zmieniającej się na naszych oczach gospodarki. Czym jest istota innowacyjności? Skąd się bierze rozwój? Jakie są i jak się tworzą optymalne struktury społeczno-ekonomiczne? I jak możemy się przygotować do nowej rzeczywistości, aby popłynąć na fali zmian, a nie dać się jej zatopić? Tego właśnie w czasie wykładu Jana Filipa Staniłki mogli się dowiedzieć absolwenci uczestniczący w spotkaniu. Temat okazał się na tyle inspirujący, że słuchacze zadali mnóstwo pytań i chętnie podjęli się polemiki z gościem.

Wzbogaceni w nową, cenną i praktyczną wiedzę goście spotkania mogli przejść do wspólnej wymiany zdań, rozmów, networkingu. Część ta rozpoczęła się od prezentacji obecnych na sali członków aktualnego zarządu SA SGH oraz komisji rewizyjnej – ludzi, dla których celem na nadchodzący rok jest służyć społeczności absolwenckiej SGH. W części towarzyskiej nie zabrakło również pysznego poczęstunku oraz przestrzeni do konwersacji. Wszak wiadomym jest, że wspólny posiłek to najprostsza droga do umacniania relacji.
Spotkanie świąteczne było udanym podsumowaniem minionego roku działalności Stowarzyszenia Absolwentów SGH oraz pierwszych kroków nowego kierownictwa organizacji.

Jesteśmy na początku nowego 2020 roku, a patrząc szerzej – stoimy u progu kolejnej dekady. Przed nami – absolwentami – i reprezentującym nas stowarzyszeniem stoi dużo pracy, ale pracy na rzecz wspólnego dobra i wspaniałej idei utrzymania więzów absolwenckich. Oznacza to także wiele czekających nas wyzwań, ale również wynikających z nich sukcesów. Oby sukcesy te były udziałem jak największej grupy absolwentów SGH i oby w jak największym stopniu im służyły. Tego – na samym początku nowego roku – życzymy sobie sami w stowarzyszeniu, jak również wszystkim z Państwa, którzy mają okazję ten tekst czytać i mają zaszczyt być absolwentami uczelni o tak bogatej tradycji, jaką jest SGH w Warszawie.

Zapraszamy również do odwiedzenia galerii zdjęć na stronie Stowarzyszenia.

PAWEŁ KASPROWICZ, doktorant Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, sekretarz Stowarzyszenia Absolwentów SGH