Rektor i grupa wykładowców SGH z wizytą w Brukseli

grupka osób stoi przed budynkiem Parlamentu Europejskiego

W dniach 11–13 lipca 2022 roku rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, wraz z grupą wykładowców z naszej uczelni składał wizytę w Parlamencie Europejskim. Celem wizyty było przybliżenie działalności legislacyjnej PE i zrozumienie wpływu europarlamentu na przyjmowane w UE regulacje dotyczące jednolitego rynku.

W ramach wizyty, która odbywała się na zaproszenie europosła prof. Bogusława Liberadzkiego,  przedstawiciele Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie mieli również możliwość zapoznania się z kwestią wpływu interesariuszy, w tym środowisk akademickich, na tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem, jaki przyświecał jej inicjatorom, jest stworzenie jednolitego unijnego rynku badań, innowacji i technologii. EPB została ustanowiona w 2000 r. i od tamtej pory pomaga stymulować unijne badania i innowacje, wspierając swobodną cyrkulację naukowców i wiedzy oraz ujednolicając krajowe polityki i programy badawcze.

Profesor Liberadzki należy do deputowanych z jednym z najdłuższych staży. W latach 2017–2019 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego PE; jest członkiem lewicowej Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w PE.

SGH w Brukseli reprezentowali: rektor SGH wraz z małżonką, Katarzyną Wachowiak, wiceprezeską Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH i starszym wykładowcą w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, prof. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, dziekan Kolegium Finansów i Zarządzania, prof. Wojciech Paprocki, dyrektor Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności oraz prof. Małgorzata Molęda-Zdziech, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych SGH i pełnomocniczka rektora ds. współpracy z UE.

Delegacja SGH wzięła udział m.in. w posiedzeniu Komisji Transportu i Turystki (TRAN) i została przyjęta przez wiceprzewodniczącego PE Robertsa Zile (Łotwa) związanego z Grupą Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE. Wiceprzewodniczący Zile przedstawił priorytetowe działania w ramach polityki transportowej w kontekście wojny na Ukrainie. Przedstawiciele SGH spotkali się również z dyrektorem generalnym ds. mobilności i transportu w Komisji Europejskiej, Henrikiem Hololeiem.

W programie wizyty uwzględniono spotkania z eurodeputowanymi, a także wizytę w Biurze PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli, w którym od listopada 2017 do marca 2022 dyrektorką była prof. Małgorzata Molęda-Zdziech. Podczas wizyty w PolSCA rektor SGH przedstawił działania naszej uczelni na płaszczyźnie międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem odcinka europejskiego (uczestnictwo w Europejskiej Sieci Uniwersyteckiej CIVICA).

Podczas pobytu w Brukseli delegacja spotkała się również z przedstawicielami Stowarzyszenia Network.pl, skupiającego Polaków pracujących w instytucjach unijnych. 12 maja br. zostało podpisane porozumienie o współpracy SGH z Network.pl. Rozmawiano o budowaniu ścieżki kariery w europejskich instytucjach i sposobach jej promocji wśród studentek i studentów SGH oraz wspólnych przedsięwzięciach.