Międzynarodowa konferencja European Workshop on Economic Theory w SGH

sala wykładowa; widać uczestników konferencji i prelegenta, na ekranie za katedrą wyświetlana prezentacja

W dniach 7-9 lipca Szkoła Główna Handlowa po raz pierwszy gościła prestiżową ekonomiczną konferencję European Workshop on Economic Theory. Tegoroczna edycja tego cyklicznego wydarzenia była podwójnie jubileuszowa – konferencja odbywała się po raz trzydziesty, a dodatkowo była rozszerzona o specjalną sesję poświęconą pamięci prof. Jerzego Łosia, wybitnego polskiego logika, matematyka i ekonomisty, upamiętniając 102. rocznicę jego urodzin.

European Workshop on Economic Theory (EWET) to coroczna konferencja z teorii ekonomii i ekonomii matematycznej, odbywająca się od 1991 roku na najbardziej znanych europejskich wydziałach ekonomii m.in. francuskim Université Panthéon-Sorbonne, hiszpańskich Universitat Pompeu Fabra i Universitat Autònoma de Barcelona, czy brytyjskim University of Warwick.

Pierwsza edycja konferencji z 1991 roku skupiała się na modelach równowagi ogólnej. Przez kolejne lata tematyka została rozszerzona o wszystkie obszary teorii ekonomii, od teorii gier i teorii decyzji, poprzez zagadnienia informacji, społecznego wyboru, teorię dopasowań, kończąc na interdyscyplinarnych badaniach sieci społecznych.

Tegoroczna konferencja obejmowała 56 prezentacji w 20 sesjach oraz trzy wykłady plenarne i miała charakter hybrydowy. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie gościliśmy ponad 80 akademików, reprezentujących wiodące wydziały ekonomiczne, od Bogoty i Nowego Jorku po Szanghaj i Tokio. Dodatkowe kilkanaście osób dołączało do sesji zdalnie, za pośrednictwem MS Teams.

Konferencja rozpoczęła się 7 lipca od równoległych sesji poświęconych m.in. zagadnieniom dyskontowania, gier kooperacyjnych i polityk publicznych. Gości oficjalnie powitała prorektor ds. nauki, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH. Inauguracyjny wykład plenarny pt. „Recursive Utilities for Micro- and Macroeconomists“ wygłosił prof. Jan Werner z Uniwersytetu Minnesoty. Wykład podsumowywał najnowsze wyniki badań na temat modeli rekurencyjnych, będących obecnie podstawowym narzędziem do badania decyzji konsumpcyjnych czy inwestycyjnych, podejmowanych w różnych momentach czasu.

Dzień drugi poświęcony był sesjom, m.in. z teorii równowagi ogólnej, programowania dynamicznego i teorii gier. Specjalny wykład plenarny pamięci prof. Jerzego Łosia wygłosił prof. Mamoru Kaneko z Uniwersytetu Waseda i Uniwersytetu Tsukuba. Wykład pt. „Logic, Game Theory, and Economics” poświęcony był rozważaniom na temat roli logiki epistemicznej w teorii gier.

Na dzień trzeci przypadły sesje poświęcone m.in. ekonomii matematycznej, kontraktom, grom dynamicznym i teorii decyzji. Trzeci wykład plenarny – ponownie poświęcony pamięci prof. Jerzego Łosia – wygłosił pracujący w Holandii polski informatyk i matematyk, prof. Krzysztof Apt. Wystąpienie „Some reflections on zero-sum games, 78 years later” podsumowywało wyniki na temat istnienia rozwiązań gier ściśle konkurencyjnych.

Konferencja, poza przedstawieniem stanu najnowszych badań z teorii ekonomii, była również okazją do rozważań na temat interdyscyplinarnego charakteru ekonomii jako nauki na styku nauk formalnych i społecznych. Wystąpienia zgłoszone do sesji im. Jerzego Łosia przedstawiały badania na styku ekonomii i logiki, matematyki, a nawet fizyki kwantowej. Szerokie spektrum prezentowanych zagadnień pokazuje, że teoria ekonomii jest nadal niezwykle żywą działką o fundamentalnych znaczeniu dla zrozumienia procesów społecznych i gospodarczych, a inspiracje z innych nauk mogą być źródłem narzędzi do opisu skomplikowanej rzeczywistości.

Konferencja EWET została dofinansowana z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Szczegółowy program wystąpień znajduje się na stronie konferencji.

Joanna Franaszek, Instytut Ekonomii Matematycznej SGH.