ENERGY WEEK 2023

grafika informująca o wydarzeniu Energy Week 2023

Energy Week to tygodniowa konferencja naukowa poświęcona sektorowi energetycznemu oraz transformacji klimatycznej, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Energetyki SGH. Tegoroczna 9. edycja, odbywająca się w dniach 15-19 maja 2023 r. w SGH, poświęcona jest zagadnieniom polityki, gospodarki, transformacji energetycznej i dekarbonizacji energetyki konwencjonalnej. Ma na celu przedstawienie najważniejszych wyzwań, inwestycji oraz strategii rozwoju w sektorze energetycznym.

Polska wstąpiła w kluczową fazę dostosowania swojej gospodarki do wymogów transformacji energetycznej i klimatycznej. Sektor energetyki jest jednym z głównych obszarów ujętych w koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategiach rozwoju państw europejskich na najbliższe dekady.

Obecnie polski sektor energetyki wymaga wielu wnikliwych działań, które pozwolą na osiągnięcie celów klimatycznych postawionych przez Unię Europejską oraz wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki.

Z tego powodu jako przedstawiciele młodego pokolenia oraz studenci najlepszych uczelni w Polsce chcemy zainicjować debatę nad przyszłością polskiego sektora energetyki i zwrócić uwagę społeczeństwa na istotę zmian związanych z transformacją energetyczną i klimatyczną. To nasze pokolenie będzie żyło w świecie, który zostanie oparty na fundamentach tworzonych obecnie, dlatego czujemy się zobowiązani do ingerencji w ten temat i osiągnięcie własnych celów edukacyjnych, jakie wyznaczył zarząd SKN-u Energetyki.

Drogą do wypełnienia tych celów jest m.in. coroczna organizacja naszego flagowego projektu ENERGY WEEK – konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom energetyki, który stwarza szansę na:

  • poszerzanie i propagowanie wiedzy z zakresu energetyki wśród społeczeństwa, szczególnie młodego pokolenia;
  • promowanie odpowiedzialnych postaw u ludzi jako odbiorców energii;
  • informowanie społeczeństwa o obecnej sytuacji gospodarczej oraz prezentacja możliwych konsekwencji zaniedbania rozwoju energetyki;
  • przedstawianie aktualnych trendów w energetyce.

O SKN Energetyki

SKN Energetyki przy SGH to organizacja, która zrzesza osoby zainteresowane szeroko pojętym sektorem energetycznym. Koło skupia wokół siebie studentów zarówno ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jak i z innych uczelni z całej Polski. SKN Energetyki powstało w 2011 roku w Warszawie przy Kolegium Gospodarki Światowej SGH, a opiekunem organizacji jest dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH.

Priorytetowym celem organizacji jest szerzenie wiedzy i wzmacnianie zainteresowania zagadnieniami skojarzonymi z energetyką wśród społeczności. Nasi członkowie reprezentują wizję młodego pokolenia w kwestiach związanych z transformacją energetyczną na konferencjach naukowych, w prasie branżowej, w radiu i portalach społecznościowych. Cykliczne wydarzenia, publikacje naukowe, podcasty, nagrania z prelekcji, broszury i czasopisma, energetyczne przeglądy prasowe oraz konkursy, wszystko to można znaleźć na naszym fanpage’u, jak również na stronie.

O ENERGY WEEK 2023

ENERGY WEEK organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Energetyki to jeden z największych cyklicznych projektów w Polsce o charakterze konferencji naukowej z dziedziny szeroko rozumianej energetyki. Składa się z cyklu prelekcji, warsztatów, debat, paneli eksperckich, konkursów prowadzonych przez członków Koła, partnerów wydarzenia oraz ekspertów z branży energetycznej dla zainteresowanych branżą, w szczególności studentów i pracowników uczelni SGH.

Projekt rozpoczyna się dniem promocyjnym na Auli Spadochronowej SGH i jest prowadzony w trybie hybrydowym.

Tegoroczna 9. edycja jest poświęcona zagadnieniom polityki, gospodarki, transformacji energetycznej, dekarbonizacji energetyki konwencjonalnej; ma na celu przedstawienie najważniejszych wyzwań, inwestycji oraz strategii rozwoju w sektorze energetycznym.

Wydarzenia wchodzące w ramy projektu będą prowadzone w trybie hybrydowym – poprzez udział stacjonarny, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz poprzez transmisję na żywo na stronie wydarzenia. Dostosowaliśmy program naszego projektu, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców z najciekawszymi treściami ze świata energetyki. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja będzie składać się z:
●    Dnia promocyjnego na Auli Spadochronowej –15 maja;
●    Trzech dni merytorycznych:
1.     „Transformacja i gospodarka energetyczna Polski” – 16 maja
2.     „Dekarbonizacja energetyki konwencjonalnej” – 17 maja
3.     „Kluczowe inwestycje energetyczne Polski” – 18 maja
●    Dnia paneli dyskusyjnych podsumowujący konferencję – 19 maja.
 

Link do wydarzenia

hasztagi: #energy_week_2023 #skn_energetyki #sgh #energia #energetyka #wydarzeniadlaenergetyki #wydarzenia #konferencja #transformacjaenergetyczna #prawoenergetyczne #polskaenergetyka #atom #CO2