SGH z tytułem „Uczelnia w Chmurze Microsoft”!

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce – została wyróżniona prestiżowym tytułem „Uczelnia w Chmurze Microsoft”.

- Nazwa przyznanego wyróżnienia – „Uczelnia w Chmurze” – doskonale odzwierciedla dzisiejszy sposób funkcjonowania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Narzędzia i technologie Microsoft, w tym technologie chmurowe, są wykorzystywane przez nas już od wielu lat – zarówno do realizacji codziennych czynności administracyjnych, jak i prowadzenia zaawansowanych projektów naukowych, coraz szerzej wspierały również dydaktykę oraz współpracę studentów i kadry. W roku 2020 z technologii wspierających stały się technologiami, bez których jakiekolwiek działanie – czy to w sferze dydaktycznej, naukowej, czy administracyjnej – w ogóle nie byłoby możliwe. Dzięki bogatym doświadczeniom z chmurowymi rozwiązaniami Microsoft, SGH niezwykle szybko i sprawnie przeniosła całość dydaktyki oraz większość innych działań do sfery zdalnej, co pozwoliło na nieprzerwane funkcjonowanie mimo trudnej sytuacji zewnętrznej. Rzeczywistość pandemii potwierdziła, że obrana już wcześniej przez SGH droga intensywnej transformacji cyfrowej z jednej strony była słusznym wyborem, z drugiej stała się katalizatorem dalszych procesów innowacyjnych – dla wielu osób impulsem do jeszcze szerszego wykorzystywania tak bardzo ułatwiającej pracę Chmury – powiedział prof. Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wyróżnienie przyznawane jest szkołom wyższym, które w modelowy sposób adaptują i wykorzystują nowoczesne narzędzia w swojej działalności naukowej, administracyjnej i badawczej. To także wyraz uznania dla uczelni za inwestowanie w rozwój umiejętności oraz kompetencji cyfrowych studentów, wykładowców oraz pracowników administracyjnych, w trosce o najwyższą jakość kształcenia.

- Państwa osiągnięcia, które złożyły się na modelowy sposób wykorzystania narzędzi i technologii Microsoft w działalności naukowej, administracyjnej i badawczej, czynią z SGH uczelnię przyszłości. Cyfrowe narzędzia, w jakie wyposażacie młodych ludzi, pozwolą im zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykorzystania potencjału, podążania za pasją i rozwinięcia skrzydeł - powiedziała Cecylia Szymańska, Dyrektor Rynku Edukacyjnego, Microsoft Polska.

Więcej informacji na temat programu „Uczelnia w Chmurze Microsoft” znajduje się na stronie: https://aka.ms/uczelniawchmurze