SGH odwiedził ambasador Rwandy w Polsce

czworo osób siedzi przy stole

2 grudnia rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, przyjął ambasadora Rwandy w Polsce prof. Anastase'ego Shyakę. Spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowej współpracy głównie z ośrodkami akademickimi w Rwandzie oraz możliwych form rozwijania tych relacji w przyszłości.

W spotkaniu w rektoracie uczestniczyła także pełnomocniczka rektora ds. Afryki dr Anna Masłoń-Oracz i wicedyrektorka Centrum Współpracy Międzynarodowej Małgorzata Chromy.

Prof. Anastase Shyaka od grudnia 2021 r. jest ambasadorem Rwandy w Polsce. SGH jest pierwszą uczelnią, którą odwiedził. Podczas spotkania potwierdził wolę kontynuowania współpracy z SGH w zakresie badań, wymiany akademickiej i realizacji wspólnych projektów. SGH i University of Rwanda ma aktywne porozumienie o współpracy od 2018 roku.  

Wicedyrektorka Chromy wskazała na możliwości pozyskania grantów w ramach programów oferowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz ze środków UE, w tym w ramach programu Erasmus+.

Rektor Wachowiak podkreślił, że dla SGH rozwój współpracy międzynarodowej, również na kontynencie afrykańskim jest bardzo istotny. Pełnomocniczka rektora ds. Afryki zwróciła uwagę na rosnące znaczenie Afryki w stosunkach międzynarodowych oraz na nasz możliwy udział w przygotowaniu kadr do implementacji założeń Afrykańskiej Kontynentalnej Umowy o Wolnym Handlu (AfCFTA), która stanowi jedno z najważniejszych osiągnięć na kontynencie. Oprócz korzyści finansowych może ona spowodować przyśpieszenie transformacji Afryki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Będzie zwiększać konkurencyjność afrykańskiej gospodarki na wiele sposobów: poprzez rozwój przemysłu, ekspansję handlową i transfer technologii. Pobudzenie tych obszarów wydaje się być odpowiedzią na najważniejsze wyzwania gospodarek państw Afryki.

„To był wielki zaszczyt i przyjemność odwiedzić waszą zasłużoną uczelnię i spotkać się z wami” – powiedział na spotkaniu ambasador Shyaka. Polska jest jednym z najpopularniejszych kierunków na świecie dla rwandyjskich studentów, którzy są zainteresowani uzyskaniem dyplomów w uczelniach zagranicznych. Dyplomata zaznaczył również, że chciałby, aby studenci z Rwandy mogli uzyskiwać dyplomy w najlepszych polskich uczelniach takich jak SGH.

15 grudnia o godz. 15 odbędzie się kolejne webinarium Instytutu Zarządzania SGH - Afryka jako kierunek ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw.