Wydarzenia

Afryka jako kierunek ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw

Seminarium
Data wydarzenia:

Zapraszamy na kolejne z cyklu webinariów Instytutu Zarządzania. VII edycja spotkania dotyczy problematyki ekspansji międzynarodowej polskich firm na rynkach afrykańskich. ​Spotkanie odbędzie się w środę, 15 grudnia o godz. 15.00, na kanale SGH w serwisie YouTube. Zapraszamy do śledzenia transmisji oraz zadawania pytań ekspertom.​

Rozwój polskich przedsiębiorstw na rynkach globalnych jest niezwykle ważnym tematem. Wśród możliwych kierunków ekspansji międzynarodowej firm, Afryka uznawana jest za jeden z najbardziej istotnych rynków. Według prognoz Banku Światowego Afryka jest najdynamiczniejszym kontynentem pod względem rozwoju ekonomicznego, przechodzi podobną drogę jak niegdyś Chiny czy Singapur, a wzrost gospodarczy krajów Afryki Subsaharyjskiej (49 państw z 54 położonych na kontynencie) powinien w najbliższych latach istotnie przekroczyć światową średnią tego wskaźnika. Co czwarty afrykański kraj osiąga od 2013 r. przynajmniej pięcio-, sześcioprocentowy wzrost gospodarczy. Potencjał rozwojowy kontynentu jest więc niezaprzeczalny. Jednocześnie, z uwagi na szereg czynników o charakterze instytucjonalnym ekspansja w kierunku krajów Afryki wydaje się dla polskich przedsiębiorców projektem trudnym i wymagającym.

W tym kontekście warto rozważyć m.in. na następujące zagadnienia:

  • możliwości inwestowania polskich firm w krajach afrykańskich;
  • bariery inwestycji przedsiębiorstw na rynkach afrykańskich;
  • czynniki instytucjonalne determinujące jakość otoczenia biznesu;
  • szanse rynkowe w krajach Afryki;

Te oraz inne zagadnienia będą przedmiotem dyskusji organizowanej przez Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej pt. „Afryka jako kierunek ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw”.

W spotkaniu udział wezmą:

  • Piotr Smolarz, przedsiębiorca i konsultant, ekspert ZBH PAIH Nairobi, oraz
  • dr Anna Masłoń-Oracz z Zakładu Strategii Międzynarodowych SGH, pełnomocniczka rektora ds. Afryki.

Spotkanie odbędzie się w środę, 15 grudnia o godz. 15.00, na kanale SGH w serwisie YouTube (VII webinarium Instytutu Zarządzania SGH). Zapraszamy do śledzenia transmisji oraz zadawania pytań ekspertom.

Lokalizacja
online (YouTube)
Organizator
Instytut Zarządzania SGH