SGH i Fundacja Pomyśl o Przyszłości rozpoczęły współpracę

20 stycznia 2021 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Pomyśl o Przyszłości podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest wspieranie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

W imieniu obu instytucji dokument podpisali prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH, oraz Ryszard Florek, prezes FAKRO, współzałożyciel Fundacji. W spotkaniu udział wziął również Jakub Zapała, wiceprezes Fundacji. Łącząc swoje zasoby i potencjał, obie instytucje liczą na osiągnięcie efektu synergii, który zostanie wykorzystany dla zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Dzisiejsze porozumienie podpisaliśmy w poczuciu odpowiedzialności za rozwój krajowych przedsiębiorstw. W SGH prowadzimy badania w różnych dyscyplinach – od ekonomii, finansów i zarządzenia, przez polityki publiczne po nauki prawne,przygotowujemy ekspertyzy, raporty i analizy. Postępując zgodnie z zasadą społecznej odpowiedzialności uczelni, czujemy się zobowiązani do dzielenia się wiedzą ekspercką z przedsiębiorcami. Cieszę się, że będziemy mogli wspierać ich wspólnie z Fundacją Pomyśl o Przyszłości – powiedział prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH.

Na mocy porozumienia SGH będzie prowadziła, między innymi, analizy sytuacji firm z branż, w których występuje bariera wejścia w postaci konieczności posiadania wysokiego kapitału, analizy polskiego prawa o nadużywaniu pozycji dominującej oraz prawa konkurencji względem rozwiązań stosowanych w zamożnych europejskich krajach.

Bardzo cieszymy się na tę współpracę. SGH to znana i rozpoznawalna marka w całym kraju. Wierzymy, że połączenie doświadczeń czołowych polskich przedsiębiorców zrzeszonych wokół Fundacji Pomyśl o Przyszłości z wiedzą ekspertów Szkoły Głównej Handlowej przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki – skomentował Ryszard Florek, prezes FAKRO.

Kapitał społeczny nigdy nie był tak ważny jak w obecnej chwili. Pandemia bardzo mocno wpłynęła także na stabilność polskich firm. Wierzę, że ta współpraca pozwoli nam wypracować wiele rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju polskich rodzimych firm, a w efekcie do wzrostu zamożności polskiego społeczeństwa – dodał Jakub Zapała, wiceprezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości.

SGH i Fundacja Pomyśl o Przyszłości będą realizowały cele określone w dokumencie, współorganizując warsztaty, seminaria oraz konferencje. Wspólnie będą przygotowywały rekomendacje oraz opinie do zmian projektów ustaw dotyczących konkurencji przedsiębiorstw. Wypracują również narzędzia, które pozwolą polskim firmom konkurować z podmiotami dominującymi na rynku i nadużywającymi swojej pozycji.

***

O Fundacji Pomyśl o Przyszłości

Celem Fundacji jest podejmowanie oraz wpieranie wszelkich inicjatyw służących, między innymi, rozwojowi gospodarczemu Polski. Fundacja podejmuje działania służące wyrównywaniu szans polskich przedsiębiorstw w konkurowaniu na rynku unijnym, budowaniu pozytywnego wizerunku polskich przedsiębiorców oraz wsparciu ekspansji zagranicznej polskich podmiotów. Realizuje swoje cele głównie poprzez zainteresowanie społeczeństwa polską wspólnotą gospodarczą oraz dostarczanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do świadomego funkcjonowania i życia w dynamicznie zmieniającej się gospodarce wolnorynkowej.