Rektor SGH Piotr Wachowiak wybrany na przewodniczącego KRUE oraz na przewodniczącego KRUW na kolejną kadencję

zdjęcie uśmiechniętego mężczyzny

29 czerwca 2024 r. rektor i profesor SGH Piotr Wachowiak został jednomyślnie wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE) w kadencji 2024–2028. 28 czerwca 2024 r. rektor został ponownie wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich (KRUW). Funkcję tę będzie piastował w kadencji 2024–2028.

Zastępcą przewodniczącego KRUE została prof. dr hab. inż. Celina Olszak – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

KRUE zrzesza pięć uczelni ekonomicznych: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. 

Posiedzenie wyborcze KRUE odbyło się w Hotelu Bristol.

Zastępcą przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich została dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 

Posiedzenie wyborcze KRUW miało miejsce w SGH, która była gospodarzem odbywającego się w dniach 26-28 czerwca 2024 r. posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – rektor SGH w kadencji 2020–2024, ponownie wybrany na tę funkcję na kadencję 2024-2028, dyrektor Instytutu Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Od 32 lat związany z praktyką gospodarczą, pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach oraz w SGH. Specjalizuje się w problematyce: zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Przewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, wiceprzewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, członek Kapituły Fundacji „Teraz Polska”. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Odpowiedzialności Społecznej Uczelni.