Prof. Piotr Płoszajski Liderem Cyfryzacji Sektora Bankowego

Profesor Piotr Płoszajski na tle auli A - kolorowe zdjęcie

Podczas VI Kongresu Forum Technologii Bankowych nagrodę Lidera Cyfryzacji Sektora Bankowego 2021 z rąk Włodzimierza Kicińskiego, wiceprezesa ZBP, otrzymał dr hab. Piotr Płoszajski, prof. SGH.

Nagroda Lidera Cyfryzacji przyznawana jest przez Kapitułę Kongresu Forum Technologii Bankowych za wyjątkowe osiągnięcia w obszarze łączenia sektora bankowego i technologicznego, które wpływają na cyfryzację bankowości w Polsce.

W czasie kongresu prof. Piotr Płoszajski wystąpił z krótkim wykładem na temat transformacji cyfrowej „Banki jako plemiona z klientem w centrum”

Więcej informacji

Profesor Piotr Płoszajski – emerytowany pracownik SGH. W latach 1994–2018, kierownik Katedry Teorii Zarządzania, a od 2005 r. do 2008 r., prorektor ds. współpracy z zagranicą.

  • założyciel Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania oraz Centrum Badań nad Odpowiedzialnym Biznesem w SGH
  • wykładowca w wielu programach Executive MBA w Polsce i zagranicą
  • współtwórca i wykładowca tzw. Digital University w SGH.