Porozumienie SGH i Państwowej Komisji do Spraw Doradztwa Podatkowego ws. egzaminu na doradcę podatkowego

Autor
Kobieta doradza mężczyźnie w kwestiach podatkowych

5 października 2020 r. prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Krzysztof Kozłowski w obecności przedstawiciela Państwowej Komisji do Spraw Doradztwa Podatkowego prof. Aleksandra Wernera podpisał aneks do umowy z Państwową Komisją do Spraw Doradztwa Podatkowego. 

Dzięki umowie studenci, którzy ukończą na studiach magisterskich kierunek finanse i rachunkowość ze specjalnością podatki i zrealizują w toku studiów przedmioty objęte umową, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

Zmiany przewidziane w aneksie dotyczą m.in. rozszerzenia programu o studentów studiów niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym, czasu obowiązywania umowy, a także warunków przeprowadzania egzaminów w czasie pandemii COVID-19.

Wybranie ścieżki edukacji ukierunkowanej na podatki z pewnością da naszym absolwentom przewagę konkurencyjną na rynku pracy, zaś zawarcie umowy z Komisją ułatwi zdobycie uprawnień państwowych – wyjaśnia prorektor Krzysztof Kozłowski.

Szczegóły programu, najczęściej zadawane pytania (FAQ) oraz warunki uzyskania zwolnienia egzaminu w części pisemnej na doradcę podatkowego dostępne są na stronie internetowej SGH (link) oraz u opiekuna programu dra Piotra Karwata.