Laureaci XII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

13 listopada 2019 r. zakończyła się XII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych, w której wyróżniono dwóch naszych absolwentów.

Kapituła konkursu przyznała II nagrodę Jakubowi Klimaszewskiemu za pracę pt. Odporność australijskiego rynku nieruchomości na globalny kryzys lat 2007–2010. Uwarunkowania, przebieg, przyczyny, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Andrzeja Sławińskiego

Wyróżnienie otrzymał Łukasz Stępkowski za pracę pt. Wpływ podatku bankowego na stabilność sektora finansowego w krajach UE, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej.

Celem konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Więcej informacji