Dr Marcin Mikołajczyk powołany na stanowisko zastępcy przewodniczącego KNF

Dr Marcin Mikołajczyk powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego KNF

27 maja 2021 r. premier Mateusz Morawiecki powołał  dra Marcina Mikołajczyka na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Dr Mikołajczyk będzie odpowiedzialny w Urzędzie KNF za nadzór nad Pionem Nadzoru Bankowego i obejmie obowiązki z dniem 31 maja 2021 r.

Dr Marcin Mikołajczyk jest pracownikiem naukowym i nauczycielem akademickim Instytutu Bankowości SGH. Posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Jest także aktywny w obszarze działalności uczelnianej, pełni funkcje promotora prac licencjackich i magisterskich i jest autorem publikacji o tematyce związanej z bankowością i finansami.

Dr Mikołajczyk jest od blisko 20 lat związany z działalnością nadzorczą,  dotyczącą specyfiki działania banków komercyjnych oraz funkcjonowania sieci bezpieczeństwa finansowego.

Od 2009 r. sprawował stanowiska kierownicze w Urzędzie KNF w obszarze nadzoru bankowego, analizy i oceny sytuacji ekonomicznej sektora bankowego, monitorowania ryzyka oraz przestrzegania norm ostrożnościowych przez banki komercyjne.

Od 2017 r. był zastępcą dyrektora Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych (obecnie Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej) odpowiedzialny za nadzór nad sektorowymi działaniami analitycznymi i nadzorem bieżącym nad systemowo ważnymi bankami. Uczestniczył w licznych, istotnych projektach związanych z nadzorem sprawowanym nad sektorem bankowym w Polsce.