Dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH, otrzymał nominację profesorską

grafika przedstawiająca wizerunek prof. Kamińskiego na tle auli SGH

Postanowieniem z dnia 16 marca br. prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. Bogumiłowi Kamińskiemu tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinach ekonomia i finanse i nauki o zarządzaniu i jakości.

Prof. dr hab. Bogumił Kamiński jest kierownikiem Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Profesor Kamiński specjalizuje się w wykorzystaniu metod obliczeniowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu. Obszarem badawczym profesora są teoria i zastosowania analizy danych, optymalizacji oraz symulacji.

Obecnie pełni również następujące pozycje akademickie:

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Członek Prezydium oraz Przewodniczący Komisji ds. Nauki, Komitet Statystyki i Ekonometrii, Polska Akademia Nauk

Adjunct Professor, Ryerson University, Data Science Laboratory

Researcher, Fields Institute, Computational Methods in Industrial Mathematics Laboratory

Affiliated Faculty, Ryerson University, Cybersecurity Research Lab

Prezes, Polska Sekcja INFORMS

Współredaktor, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Członek komitetu redakcyjnego, Multiple Criteria Decision Making journal