Doktorant SGH laureatem ósmej edycji konkursu ETIUDA NCN

Narodowe Centrum Nauki finansuje stypendia dla doktorantów realizujących badania podstawowe, którzy stawiają pierwsze kroki na ścieżce kariery naukowej. ​Laureatem konkursu z ramienia naszej uczelni jest mgr Marcin Wroński, doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej.

Za projekt pt. Wpływ uprawnień w publicznym systemie emerytalnym na rozkład oraz strukturę majątku gospodarstw domowych w Polsce otrzyma 146 304 zł.

Konkurs ETIUDA skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski.

W ósmej edycji konkursu NCN wnioski złożyło 448 młodych doktorantów i doktorantek, a finansowanie przyznano 84 z nich. Laureaci otrzymają stypendia naukowe na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, a także odbędą staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

O środki na badania w ramach konkursu ETIUDA 8 ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych zawierających się w trzech podstawowych dziedzinach: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu.