Absolwent SGH Jakub Jaworski nowym ministrem aktywów państwowych

10 maja br. absolwent SGH Jakub Jaworski został nowym ministrem aktywów państwowych. W rządzie Donalda Tuska zastąpi Borysa Budkę.

Jakub Jaworski urodził się w 1981 roku. Ekonomista i historyk z wykształcenia. 

Ukończył w SGH studia międzynarodowe w zakresie finansów międzynarodowych z wynikiem bardzo dobrym. Studia ukończył w lutym 2006 r., uzyskując tytuł magistra. Temat pracy „Skandal wokół Pocztowej Kasy Oszczędności na tle atmosfery w przededniu przewrotu majowego" pod kierunkiem prof. Wojciecha Morawskiego. 

W ramach Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego w latach 2002–2003 ukończył 3-semestralne studia specjalne z wynikiem dobrym. W ramach Forum studiował finanse na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. 

W latach 2014–2015 był podsekretarzem i sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz sekretarzem Rady Gospodarczej przy Premierze i Pełnomocnikiem Premiera ds. Koordynacji Oceny Skutków Regulacji. Pracował także jako korespondent makroekonomiczny agencji Reutera w Warszawie, a następnie w 2011 r. został ekonomistą Banku BPH. W latach 2016–2020 był konsultantem i ekspertem ds. polityki publicznej w Boston Consulting Group. Pracował również jako starszy dyrektor ds. strategii w VISA, działał też w Tony Blair Institute for Global Change (TBI).