Większość młodych profesjonalistów czuje się pewnie w kwestii AI

twarz młodej kobiety i kolorowe iluminacje wokół

57% młodych profesjonalistów czuje się komfortowo lub bardzo pewnie w związku z rosnącą integracją sztucznej inteligencji (Artificial Inteligence – AI) w różnych aspektach codziennego życia, podczas gdy tylko 15% zgłosiło poczucie niepokoju lub strachu związanego z tą perspektywą – wynika z nowych badań globalnego stowarzyszenia szkół biznesowych, partnerów korporacyjnych i organizacji pozarządowych CEMS, którego członkiem jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Połowa (50%) stwierdziła także, że media społecznościowe pozytywnie wpływają na ich życie, podczas gdy nieco ponad jedna czwarta (27%) ma odmienne zdanie. 
70% absolwentów uznało, że z optymizmem patrzy w przyszłość.

Zrównoważona narracja wokół AI

Globalną ankietę przeprowadzono wśród niedawnych absolwentów CEMS Master in International Management (MIM), którzy obecnie pracują od roku lub rozpoczęli dalsze studia. 

Dyrektor wykonawcza CEMS Nicole de Fontaines: 

„Wyniki te pokazują, że większość młodych osób nie tylko akceptuje, ale również przyjmuje coraz większą integrację AI w różnych aspektach ich codziennego życia. Wyniki ujawniają głęboki poziom komfortu i pewności siebie, wskazując na zmianę pokoleniową w podejściu do sztucznej inteligencji. 

Jednym z kluczowych czynników napędzających te pozytywne odczucia może być płynne włączenie AI do rutynowych zadań, dzięki czemu życie staje się wydajniejsze i wygodniejsze. Co więcej, AI ma potencjał, aby stawić czoło poważnym globalnym wyzwaniom. Młodzi ludzie są świadomi roli AI w takich dziedzinach, jak opieka zdrowotna, klimatologia oraz inicjatyw na rzecz sprawiedliwości społecznej.

Za pośrednictwem CEMS staramy się wspierać zrównoważoną narrację wokół AI. Z jednej strony, dokładamy starań, aby zapewnić, że korzyści płynące z innowacji są w pełni realizowane, edukując studentów w zakresie potrzeby ciągłego rozwijania ludzkich umiejętności, w tym komunikacji i empatii. Potrzebujemy także przyszłego pokolenia liderów, którzy będą w stanie wykorzystać wszelkie zalety AI, jednocześnie myśląc niezależnie, aby przyczynić się do bardziej otwartego, zrównoważonego i integracyjnego świata”.

Student CEMS w SGH Anthony Verpoten: 

„Dzięki moim doświadczeniom zarówno w pracy, jak i na uczelni, wierzę w ogromny potencjał AI jako narzędzia pomocniczego. Nie tylko zapewnia ono silne wsparcie w porządkowaniu myśli, ale także jest to instrument do precyzyjnego i kreatywnego myślenia. Dzięki temu praca staje się znacznie bardziej wydajna i dokładna. To od ciebie zależy, czy będziesz używać jej mądrze i nie poddasz się lenistwu, które moim zdaniem coraz częściej obserwuje się w przypadku nadmiernego polegania na AI". 

Dyrektor Akademicki CEMS w SGH, dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH:

„AI to potężne, rewolucyjne narzędzie, które zmieni świat. Przynosi zarówno wiele korzyści, jak i zagrożeń. Musimy nauczyć się wykorzystywać je w pozytywny sposób dla dobra naszej planety. W SGH zachęcamy studentów do korzystania z AI, ale istnieją pewne ograniczenia. Wierzymy, że wciąż musimy uczyć ich np. kreatywnego myślenia. Będziemy również zachęcać profesorów do korzystania z AI w nauczaniu. Niektórzy już to robią”.

Wynagrodzenie jest najważniejszym kryterium dla osób szukających pracy

81% absolwentów wymieniło wynagrodzenie wśród kryteriów, które najbardziej wpłynęłyby na ich decyzję o podjęciu nowej pracy. Na następnym miejscu znalazła się równowaga między życiem zawodowym a prywatnym (61%) oraz możliwości szybkiego rozwoju kariery (51%). 

Przepaść między wynagrodzeniem a równowagą między życiem zawodowym a prywatnym jako najważniejszym kryterium zwiększyła się w ciągu ostatnich kilku lat, prawdopodobnie na skutek obecnego globalnego kryzysu związanego z kosztami utrzymania, co sprawia, że wynagrodzenie jest coraz ważniejszym czynnikiem dla osób szukających pracy.

58% ankietowanych stwierdziło, że  okres od trzech do pięciu lat to idealny czas, jaki należy spędzić na danym stanowisku przed poszukiwaniem nowego w tej samej lub nowej firmie.
Podsumowanie

Więcej o CEMS – The Global Alliance in Management Education

CEMS to globalny alians obecny na sześciu kontynentach, zrzeszający 33 wiodące szkoły biznesowe świata, ponad 70 międzynarodowych firm i osiem organizacji pozarządowych, które wspólnie realizują program CEMS Master in International Management. 

CEMS MIM to dodatkowy program studiów magisterskich. Kończąc studia, studenci mają za sobą naukę w dwóch uczelniach aliansu, biorą udział w projekcie biznesowym z partnerem korporacyjnym oraz posługują się trzema językami. Studenci rozwijają globalny sposób myślenia, kompetencje międzykulturowe i umiejętności przywódcze dzięki połączeniu zajęć, wymiany międzynarodowej oraz możliwości odbycia stażu, a także kończą studia z tytułem magistra zarówno w swojej macierzystej szkole, jak i CEMS MIM.

Od 35 lat CEMS jest liderem w rozwoju globalnej edukacji w zakresie zarządzania. Dzięki unikalnemu połączeniu rygoru akademickiego, strategicznej współpracy korporacyjnej oraz zaangażowania w etyczne i społecznie odpowiedzialne przywództwo, CEMS przygotowuje kolejne pokolenia liderów, których celem jest dogłębne zrozumienie złożoności naszych czasów i którzy gotowi są stawić czoło globalnym wyzwaniom biznesowym.

Każdego roku ponad 1300 absolwentów dołącza do globalnej sieci absolwentów CEMS MIM liczącej 21 000 osób.