Województwo mazowieckie i SGH wspierają przedsiębiorczość

mężczyzna stojący przy mównicy na tle flagi polskiej i unijnej

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie po raz trzeci została partnerem województwa mazowieckiego, wspierając działania samorządu w ramach rozwoju przedsiębiorczości. Konkursy Startuj z Mazowsza i Innowator Mazowsza to instrumenty promocji i wsparcia mazowieckiego ekosystemu innowacyjnego i startupowego.

Prorektor ds. rozwoju SGH prof. dr hab. Roman Sobiecki był obecny na galach obu konkursów i wręczył specjalne nagrody przygotowane przez naszą uczelnię.   

Startuj z Mazowsza

Konkurs Startuj z Mazowsza ma upowszechniać i promować dobre praktyki w zakresie: gospodarczego wykorzystania nowych technologii, opracowywania i wprowadzania nowych produktów lub usług, stosowania nowoczesnych metod zarządzania i modeli biznesowych. Konkurs ma także budować sieci środowiska współpracy startupów z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, nauką czy instytucjami otoczenia biznesu. Konkurs jest organizowany od 2018 roku i od pierwszej edycji partnerem wydarzenia jest SGH. Wsparcie polega również na merytorycznej ocenie nadsyłanych zgłoszeń i wręczaniu nagrody specjalnej, ufundowanej przez SGH. Laureaci wyróżnień SGH mogą liczyć na konsultacje merytoryczne z pracownikami specjalizującymi się w rozwijaniu innowacji oraz na możliwość uczestnictwa w programach edukacyjnych prowadzonych przez naszą uczelnię.  

Tegorocznymi laureatami nagrody SGH w konkursie Startuj z Mazowsza są:

OrganicDisposables – ekoalternatywa dla syntetycznych materiałów (włókna roślinne, odpady organiczne możliwe do zastosowania w rolnictwie, opakowaniach czy budownictwie).  

Atmoshell (Oxygeni) – miejski system filtracji zanieczyszczeń powietrza z łatwym dostępem serwisowym i prostą obsługą.

SeekStorm – innowacyjna technologia wyszukiwania w systemie Search as a Service. Dostarcza wyniki wyszukiwania w wielokrotnie krótszym czasie dla wielu tysięcy jednoczesnych użytkowników.

Karmnik.org – to cotygodniowa dostawa naturalnych, ekologicznych i zdrowych produktów prosto od niewielkich, lokalnych wytwórców.

SensDx – diagnostyka bakterii i wirusów oparta na ultraczułych mikrosensorach modyfikowanych cząsteczkami biologicznymi. Umożliwia wykonanie szybkiego i precyzyjnego testu na obecność wirusa grypy nawet na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

BreadPack – pyszne naczynia jadalne. Unikatowe, tworzone według autorskiej technologii i wypiekane w piecach miseczki spełniają funkcję jednorazowych naczyń.

Innowator Mazowsza

Konkurs Innowator Mazowsza ma wspierać postawy innowacyjne i budować świadomość ich roli w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie młodych talentów spośród naukowców i firm z Mazowsza. To już 13. edycja konkursu wyróżniającego najbardziej innowacyjne rozwiązania; po raz trzeci konkurs odbywa się przy wsparciu SGH. Laureaci, podobnie jak w przypadku konkursu Startuj z Mazowsza, mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i preferencyjny dostęp do usług edukacyjnych na SGH.

Tegorocznymi laureatami nagrody SGH w konkursie Innowator Mazowsza są:

W kategorii naukowiec:

dr Jan Szczepanek (nauki fizyczne), dr Marcin Koniak (inżynieria lądowa i transport), dr Witold Postek (nauki ścisłe i przyrodnicze), dr Sylwia Dąbrowska (nauki medyczne), dr Aleksandra Rękojarska (chemia), dr Anna Gorgolewska (psychologia).

W kategorii firma:

Nanaxo – quantum dots na tlenku cynku – jedyne na świecie nanomateriały, które są biozgodne i trwałe cząsteczkowo.

RESQL – system do zgłaszania przypadków przemocy rówieśniczej w szkołach.

ExploRNA Therapeutics – technologia wykorzystująca mRNA jako terapeutyk.

4Nature System Wertykalni – technologia modułów do budowania ogrodów wertykalnych.

SensDx – Flu Sensor do wykrywania wirusa grypy we wczesnej fazie rozwoju.