Gdzie żyje się najzdrowiej? Grupa LUX MED, SGH i Fundacja GAP inaugurują projekt Healthy Cities

prof. Jerzy Hausner, Anna Rulkiewicz i rektor SGH Piotr Wachowiak na wspólnej fotografiii

Z inicjatywy Grupy LUX MED powstanie Indeks Zdrowych Miast, który oceni warunki życia w miastach pod kątem m.in. zdrowia (w tym zdrowia psychicznego), zielonych terenów, edukacji, jakości powietrza czy kultury. Partnerzy projektu – eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej – wskażą co i w jaki sposób wpływa na jakość życia i zdrowie mieszkańców 66 miast w Polsce.
 

Indeks Zdrowych Miast to autorskie i długofalowe przedsięwzięcie, które jest częścią inicjatywy Healthy Cities, wielowymiarowego projektu z obszaru zrównoważonego rozwoju, realizowanego przez Grupę LUX MED od 2021 roku. 

Rozpoczynamy nowy projekt, sprawdzamy jak zdrowe są polskie miasta. Do współpracy zaprosiliśmy dwie organizacje naukowo-badawcze: Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Przy ich merytorycznym wsparciu przeanalizujemy różne aspekty życia w miastach i ocenimy, które tworzą zdrowe miejsce do życia, pracy i nauki dla swoich mieszkańców. Wierzę, że nasza wspólna inicjatywa pozwoli nie tylko zebrać w jednym miejscu wiele istotnych z punktu widzenia meritum informacji, ale też stanie się źródłem wiedzy i inspiracji dla tych, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie na lepsze – podkreśla Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED.

Analizie poddane zostaną wszystkie polskie miasta na prawach powiatu (66 miast). Będą one oceniane na podstawie m.in.: demografii, zdrowia, edukacji, mieszkalnictwa, warunków społeczno-ekonomicznych, kultury, środowiska oraz programów publicznych. Wyniki tegorocznej edycji zaprezentowane zostaną w październiku.

Indeks Zdrowych Miast 

Ponad 50 proc. światowej populacji (dane World Economic Forum, VI 2021), w tym 60 proc. ludności Polski (dane GUS, X 2021) mieszka w miastach. Mimo licznych korzyści, jakie swoim mieszkańcom oferują obszary zurbanizowane, to właśnie w miastach znacznie szybciej rośnie odsetek osób chorujących przewlekle. Idea instytucjonalnego tworzenia korzystnych warunków do zamieszkania, które poprawiają stan zdrowia i ogólną jakość życia, szczególnie mieszkańców miast, znajduje odzwierciedlenie w wytycznych m.in. Światowej Organizacji Zdrowia oraz Światowego Forum Ekonomicznego (WEF). Projekt Healthy Cities idealnie się w nie wpisuje, stąd pomysł na stworzenie Indeksu Zdrowych Miasta, czyli sprawdzenie jak o dobrostan mieszkańców dbają poszczególne jednostki administracyjne w Polsce.

Z ogromną radością, w imieniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przyjąłem zaproszenie do projektu Healthy Cities. Ignorowanie kryzysu klimatycznego, zanieczyszczenie środowiska oraz wyczerpujące się zasoby to wyzwania przed którymi stoją wszyscy, a włodarze miast szczególnie. To człowiek eksploatuje planetę w sposób nieodpowiedzialny i jest najważniejszym czynnikiem oddziałującym na przyrodę i klimat. Jeśli nie wyhamujemy procesu zmian klimatycznych, szybko zmierzając w kierunku neutralności klimatycznej, nie będziemy w stanie powstrzymać fatalnych skutków tego zjawiska. Dlatego tak ważne jest, aby nasze miasta były czyste, zdrowe i przyjazne aktywnie żyjącym w nich mieszkańcom. Jestem przekonany, że rola uczelni w tym zakresie jest o tyle istotna, że powinny one uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów związanych z obecnym kryzysem klimatycznym w ramach szeroko rozumianego ekosystemu, a także kształtować liderów, którzy podejmą taką działalność. Jestem głęboko przekonany, że projekt Healthy Cities jest doskonałą odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stoją miasta w kontekście tworzenia korzystnych warunków do zamieszkania, które poprawiają stan zdrowia i ogólną jakość życia – powiedział dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 
 Dla ekonomii wartości, a tym zajmujemy się w ramach ruchu Open Eyes Economy, dwa odniesienia są najbardziej istotne: pierwsze to produktywność wykorzystania własnego potencjału, własnych zasobów (w tym pracy), a drugie to jakość życia. Zdrowie musi być postrzegane jako kluczowa składowa obydwu tych odniesień, bo decyduje i o tym co nam daje siłę gospodarczą, i o tym czemu ta siła ma faktycznie służyć – wskazuje prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP.

O projekcie Healthy Cites

W ubiegłym roku w ramach akcji Grupy LUX MED posadzono 50 ha lasów, czyli 375 tys. drzew w całej Polsce oraz zachęcano mieszkańców polskich miast do aktywności fizycznej z pomocą aplikacji Healthy Cites. W tym roku oprócz aplikacji, elementem projektu będzie stworzenie i zaprezentowanie Indeksu Zdrowych Miast oraz udział partnerów tego przedsięwzięcia w różnych wydarzeniach podejmujących tematykę miejską. 

grafika dotycząca projektu Healthy Cities

Więcej o Grupie LUX MED

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat. Podczas pandemii COVID – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 13 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Grupa LUX MED zatrudnia ponad 19 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Więcej informacji: https://www.luxmed.pl/

Więcej o Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to innowacyjna uczelnia ekonomiczna kształcąca liderów życia gospodarczego i społecznego. Naukowcy SGH zgłębiają kluczowe dla współczesnego świata zagadnienia w taki sposób, aby zdobyć na ich temat wiedzę, z której da się wyprowadzić trafne wnioski i zaprojektować efektywne działania. 
Uczelnia jest znaczącym ośrodkiem badań naukowych, nowych idei i inicjatyw, kreowanych przez wspólnotę akademicką, absolwentów, a także przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i administracji publicznej. Realizuje badania i opracowuje ekspertyzy na zamówienia przedsiębiorstw, instytucji publicznych i jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z elementów tej współpracy jest wzmacnianie potencjału SGH i wspólne dążenie do umacniania jej pozycji jako wiodącej uczelni ekonomiczno-biznesowej.

SGH, niezależna i wrażliwa społecznie, rozwija obywatelskie oraz etyczne postawy poprzez swoją działalność dydaktyczną, badawczą i opiniotwórczą. Jej celem jest też kształcenie przyszłych liderów. Łącząc praktyczne doświadczenie z teorią, SGH zachęca swoich partnerów biznesowych do pokazywania studentom i studentkom, jak właściwie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności, aby przekuć je w sukces. Uczelnia oferuje studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe oraz MBA w języku angielskim. 

Więcej informacji: www.sgh.waw.pl

Więcej o Fundacji GAP

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się organizacji pozarządowych w Małopolsce. Została powołana w 2005 roku przez grono pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Fundacji przyświeca misja rozwijania ekonomii wartości oraz upowszechnianie rozwiązań na niej bazujących w działaniach i debacie publicznej. Misja ta realizowana jest w szczególności  poprzez  tworzenie ośrodka analiz – think tanku OEES HUB, organizację wydarzeń kreujących rozwiązania odpowiedzialnego rozwoju a także prowadzone doradztwo rozwojowe dla MŚP i NGOsów. Fundacja GAP jest inicjatorem i organizatorem Kongresu Open Eyes Economy Summit, którego 7. edycja będzie mieć miejsce w dniach 22-23 listopada 2022 w Krakowie, a także: Kongresu Solidarni w Rozwoju w Gdańsku, Kongresu Regeneracja Miast w Łodzi oraz Kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia we Wrocławiu, w ramach którego współtworzy i wydaje ranking oceniający rozwój miast w Polsce pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody – Water City Index. 

Więcej informacji: https://fundacjagap.pl