Firma Sandoz Polska w Klubie Partnerów SGH

zdjęcie kilku osób w budynku

25 maja do Klubu Partnerów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dołączyła firma Sandoz Polska. Współpraca SGH i Sandoz Polska ma na celu łączenie dorobku nauki i edukacji z doświadczeniami praktyki gospodarczej. Firma Sandoz Polska – światowy lider w obszarze leków generycznych i biorównoważnych – m.in. będzie uczestniczyła w realizacji programów kształcenia w SGH poprzez gościnny udział ekspertów firmy w wykładach czy organizowaniu na uczelni szkoleń, warsztatów, zajęć, wykładów i seminariów.

Ideą Klubu Partnerów SGH jest współpraca dla rozwoju. Członkiem tego prestiżowego gremium może być firma, która: posiada stabilną pozycję i uznaną renomę na rynku; wspieranie instytucji edukacyjnych pozostaje w zgodzie z jej misją; jest zdolna do kompetentnego konfrontowania potrzeb gospodarki z profilem kształcenia w uczelni i sylwetką zawodową jej absolwentów; jako pracodawca aktywnie wspiera rozwój zawodowy pracowników, a w swej działalności kieruje się zasadami etyki biznesu.

„Nie jest przypadkiem, że konkretna firma, organizacja czy instytucja dołącza do Klubu Partnerów SGH. Odpowiedzialny biznes, biznes odpowiedzialny społecznie – o czym uczymy w SGH naszych studentów – powinien być standardem. Dlatego jako uczelnia odpowiedzialna społecznie uważnie przyglądamy się organizacjom postępującym wedle tych samych zasad. Cieszy mnie fakt, że firma Sandoz Polska jest zwolennikiem transparentnej sprawozdawczości i od ponad 20 lat publikuje raporty dotyczące kwestii finansowych, a przede wszystkim ma ogromny wkład, jeśli chodzi o polską służbę zdrowia i poszerzanie dostępu do leczenia.. Mam nadzieję, że nasi studenci będą mieli okazję praktycznego poznania tajników funkcjonowania tej międzynarodowej korporacji z branży opieki zdrowotnej. Absolwenci SGH być może w przyszłości znajdą w niej swoje miejsce” – powiedział rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

„Jestem niezwykle dumny, że firma Sandoz Polska, która od wielu lat zapewnia pacjentom wysokiej jakości leki generyczne, dołączyła do prestiżowego grona partnerów uczelni z równie niezwykłą historią i wyjątkowymi osiągnięciami. Wierzę, że partnerstwo przyniesie wymierne korzyści zarówno Sandoz Polska, jak i SGH, w szczególności na płaszczyźnie dotyczącej edukacji i rozwoju. Liczę też, że wspólnie zrealizujemy ważne projekty społeczne.” – powiedział Prezes Zarządu Sandoz Polska sp. z o.o.  Thomas Weigold. 

rektor Piotr Wachowiak i prezes Sandoz Polska

Porozumienie o Partnerstwie dla Rozwoju SGH weszło w życie z dniem podpisania.

Klub Partnerów SGH powstał w 1998 roku jako wspólna inicjatywa zarówno polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw, oraz władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ówczesnej rektor Janiny Jóźwiak. Wszyscy członkowie Klubu razem i każdy osobno, realizując swoje strategie biznesowe, współpracują z SGH w minimum czterech obszarach: employer branding i rekrutacja, edukacja i nauka, wzmacnianie potencjału SGH oraz projekty społeczne.