Firma Point72 dołączyła do Klubu Partnerów SGH

dwóch mężczyzn trzyma w rękach mosiężną tabliczkę informującą o przyjęciu do Klubu Partnerów SGH

26 maja 2023 r. firma Point72 dołączyła do Klubu Partnerów SGH. Na polskim rynku ta zarządzająca aktywami firma jest stosunkowo młoda, ale już obecnie pracują w niej absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

„Klub Partnerów SGH obchodzi w tym roku 25-lecie. Cieszymy się, że do Klubu dołączył kolejny partner, który zatrudnia specjalistów w dziedzinie technologii, finansów, zarządzania danymi i operacji. W dzisiejszym świecie musimy nawiązywać współpracę z firmami, dla których ważnym obszarem jest właśnie technologia – powiedział rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH. – Choć na rynku polskim Point72 działa zaledwie od sierpnia 2020 r., to jest firmą globalną. Trudno przecenić znaczenie współpracy w ramach Klubu Partnerów SGH. Dzięki niej  dowiadujemy się, jakich pracowników na rynku pracy potrzeba w konkretnych obszarach. Z kolei firmy nieustannie potrzebują kadr, a SGH jest kuźnią takich kadr, bo <<kształtuje liderów przyszłości>>. Najbardziej z tej współpracy – i tak będzie zapewne w wypadku Point72 – korzystają studenci, którzy dzięki niej mogą poszerzyć swoje kompetencje dzięki praktykom, warsztatom i stażom w firmach z Klubu Partnerów SGH”.

Współpraca w ramach Klubu Partnerów SGH to zobowiązanie efektywniejszego wykorzystania posiadanych przez SGH i członków Klubu Partnerów SGH zasobów i potencjału poprzez łączenie dorobku nauki i edukacji z doświadczeniami praktyki gospodarczej.

dwóch mężczyzn stoi przed ścianą, na któej zawieszone są mosiężne tabliczki z nazwami firm należących do Klubu Partnerów SGH

Współpraca z firmą oparta jest o świadczenia wynikające z Karty Partnerstwa. Firma Point72 mocno stawia na współpracę merytoryczną. W SGH niedawno odbyły się gościnne wykłady przygotowane przez specjalistów firmy. Point72 proponuje studentom następującą tematykę: Equity and Stock, Financial Instruments – Bonds Trading, ETL Essentials, czyli to, co należy wiedzieć o przetwarzaniu danych. Firma oferuje także pracę studentom wyłącznie anglojęzycznym.

„Niezmiernie się cieszymy, że zostajemy oficjalnym parterem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową owocną współpracę i mamy nadzieję, że partnerstwo, które nas teraz łączy, przyczyni się do dalszego rozwoju” – podkreśliła Ewelina Stankiewicz, Senior Recruiting Manager w Point72. – Jako firma z branży finansowej, łącząca biznes i technologię, wierzymy, że studenci SGH mający gruntowne przygotowanie finansowe są wspaniałymi kandydatami dla nas i chcemy przyczynić się do ich praktycznej edukacji. W ramach współpracy zamierzamy popularyzować nasze programy stażowe, czynnie uczestniczyć w wykładach oraz dzielić się wiedzą praktyczną na warsztatach zarówno na uczelni, jak i w naszym biurze w Warszawie”.

grupa osób stoi przed ścianą z mosięznymi tabliczkami z nazwami firm należących do Klubu Partnerów SGH

Ideą Klubu Partnerów SGH jest współpraca dla rozwoju. Członkiem tego prestiżowego gremium może być firma, która: posiada stabilną pozycję i uznaną renomę na rynku; wspiera instytucje edukacyjne i pozostaje w zgodzie z ich misją; jest zdolna do kompetentnego konfrontowania potrzeb gospodarki z profilem kształcenia uczelni i sylwetką zawodową jej absolwentów; jako pracodawca aktywnie wspiera rozwój zawodowy pracowników, a w swej działalności kieruje się zasadami etyki biznesu.

Porozumienie o Partnerstwie dla Rozwoju SGH, zawarte z firmą Point72, weszło w życie z dniem podpisania.

Klub Partnerów SGH powstał w 1998 roku jako wspólna inicjatywa zarówno polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw, oraz władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ówczesnej rektor Janiny Jóźwiak. Wszyscy członkowie Klubu razem i każdy osobno, realizując swoje strategie biznesowe, współpracują z SGH w minimum czterech obszarach: employer branding i rekrutacja, edukacja i nauka, wzmacnianie potencjału SGH oraz projekty społeczne.