Firma MAKRO dołączyła do Klubu Partnerów SGH

grupa osób stoi przed ścianą z tablicami z nazwami firm należącymi do Klubu Partnerów SGH

W efekcie trwających od 5 miesięcy rozmów, 29 marca br. firma MAKRO Cash and Carry Polska S.A. przystąpiła do Klubu Partnerów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, inicjatywy zrzeszającej firmy i instytucje, które wspierają rozwój studentów SGH poprzez wzmacnianie potencjału samej uczelni, merytoryczne wsparcie w organizacji wykładów i współprowadzenie przedmiotów oraz realizację projektów, w tym społecznych czy rekrutacyjno-employer brandingowych.

Zakres współpracy SGH i MAKRO przewiduje również wsparcie w promocji Programu Menadżerskiego oraz Programu Letnich MAKRO Praktyk.

„Cieszę się, że do Klubu Partnerów SGH przystępuje firma MAKRO, część METRO Group – jednego z największych na świecie koncernów handlowych. Współpraca SGH, jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce, i firmy MAKRO ma na celu działanie na rzecz kształcenia studentów, w tym w wymiarze praktycznym. Staramy się, aby nasi studenci na uczelni uzyskali wiedzę teoretyczną, a dzięki wsparciu firm z Klubu Partnerów SGH mogli korzystać z warsztatów i staży i tak przygotowani wchodzili na rynek pracy” – powiedział rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

grafika z logiem SGH i MAKRO informująca o dołączeniu firmy MAKRO do Klubu Partnerów SGH

„Osobiście wierzę, że doskonałe doświadczenia akademickie wraz z odpowiednią postawą stanowią kluczowe elementy dla sukcesu w karierze zawodowej. Z mojej perspektywy, największym aktywem Makro jest wspaniała ekipa ludzi, funkcjonująca jako zgrany zespół. Cieszymy się i z przyjemnością będziemy stwarzać studentom SGH nowe możliwości dołączenia do sektora handlowego i udziału w wielu wyzwaniach. Makro stwarza szanse rozwoju na takich ścieżkach jak Finansowy Biznes Partner, Analityk Biznesowy, role w Transformacji Digitalnej, które mogą pomóc w drodze do bycia w przyszłości Dyrektorem Finansowym (CFO)” – powiedział Holger Joeckel, dyrektor Pionu Finansowego w MAKRO.

dwóch mężczyzn i kobieta trzymają w rękach dyplom z informacją o przystąpieniu firmy MAKRO do Klubu Partnerów SGH

„Cieszymy się, że jako pierwsi w gronie reprezentantów sektora handlowego dołączyliśmy do Klubu Partnerów SGH. W ramach naszej współpracy z uczelnią studenci będą mieli okazję wziąć udział w kluczowych inicjatywach MAKRO takich jak staże w okresie wakacyjnym, z możliwością kontynuacji współpracy w dłuższej perspektywie.
Wspieramy rozwój wewnętrzny i dajemy szansę rozwinąć skrzydła w sektorze wsparcia klientów profesjonalnych. Naszym celem jest budowanie wiedzy na temat modelu B2B w biznesie oraz naszych kluczowych grup klientów takich jak HoReCa (sektor gastronomiczno-hotelowy)” – wskazała Katarzyna Kosel, dyrektor Pionu Personalnego w MAKRO.

mężczyzna i kobieta stoją przed ścianą z różnymi tablicami, w tym tablicą z nazwą firmy MAKROartnerów SGH

MAKRO Cash and Carry Polska S.A. to nowoczesna, samoobsługowa hurtownia gastronomiczna i hurtownia artykułów biurowych dla przedsiębiorców i ludzi biznesu. W Polsce firma MAKRO pojawiła się w 1994 r.; otwarto wówczas pierwsze centrum zaopatrzenia hurtowego w Warszawie, a zaraz po nim w Sosnowcu i Łodzi.
Obecnie firma zatrudnia ponad 4,5 tys. pracowników w 28 miastach w Polsce.

Klub Partnerów SGH powstał w 1998 roku jako wspólna inicjatywa zarówno polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw, oraz władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ówczesnej rektor Janiny Jóźwiak. Wszyscy członkowie Klubu razem i każdy osobno, realizując swoje strategie biznesowe, współpracują z SGH w minimum czterech obszarach: employer branding i rekrutacja, edukacja i nauka, wzmacnianie potencjału SGH oraz projekty społeczne.