„Energia wolności” –  interaktywna wystawa o transformacji energetycznej w SGH

otwarcie wystawy

Jednym z ważniejszych punktów w programie tegorocznych obchodów Święta SGH było otwarcie wystawy „Energy in transition – powering tomorrow” poświęconej gospodarczym, politycznym, naukowym i społecznym aspektom transformacji energetycznej w Europie. Interaktywną ekspozycję przygotowaną przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej GIZ można oglądać w Auli Spadochronowej. Wystawa będzie otwarta dla publiczności przez najbliższe dwa tygodnie.

Otwarcia ekspozycji ilustrującej doświadczeń Republiki Federalnej Niemiec i szerzej – Unii Europejskiej w sferze transformacji energetycznej dokonał w środę dr Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, który od września 2020 r. pełni funkcję ambasadora RFN w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

Jak podkreślił w swym wystąpieniu ambasador Niemiec, zagadnienia, którym poświęcona jest wystawa, nabierają szczególnej aktualności w obliczu bezprecedensowego kryzysu klimatycznego i doświadczeń pandemii. Ważność sektora energetycznego i konieczność dywersyfikacji kierunków dostaw oraz zazielenienia energii wynika też z dramatu rozgrywającego się za wschodnią granicą Unii.

„Gdy kilka miesięcy temu planowaliśmy pokazanie naszej wystawy w kolejnym miejscu (…), nie przypuszczaliśmy, iż będziemy ją otwierać w Katowicach, a potem w Warszawie, w czasie, kiedy w naszym bliskim sąsiedztwie toczy się brutalna wojna” – powiedział ambasador. 
„Niczym niesprowokowana agresja Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy doprowadziła do fundamentalnych zmian w wielu obszarach. Dotyczy to w szczególności polityki energetycznej. Unia Europejska, w tym, oczywiście – i Polska, i Niemcy, podejmuje obecnie bezprecedensowe działania, by uniezależnić się od dostaw surowców energetycznych z Rosji. W ten sposób chcemy nie tylko ograniczyć źródła finansowania dla Kremla, ale jednocześnie zagwarantować Europie bezpieczeństwo energetyczne zarówno teraz, jak i długofalowo” – powiedział dr Freytag von Loringhoven.

wystawa

Przyznał, że „polityka Polski w tym zakresie była dużo bardziej przewidująca niż polityka Niemiec”. RFN odrabia teraz swą lekcję, co oznacza, że „w stosunkowo krótkim czasie Niemcy będą musiały dokonać dużych zmian. W przypadku węgla i ropy naftowej w dalekim stopniu to już się udało” – ocenił dyplomata. „Jeszcze na początku roku import z Rosji odpowiadał za około 35 proc. finalnego spożycia ropy naftowej w Niemczech. Obecnie jest to już tylko około 12 proc. Do końca roku, podobnie jak Polska, chcemy w całości zrezygnować z dostaw rosyjskiej ropy. To przede wszystkim dzięki staraniom Polski i Niemiec było możliwe, iż w ramach UE uzgodniono dalekosiężne embargo na import ropy naftowej z Rosji” – zaznaczył dyplomata.

W ocenie niemieckiego ambasadora Niemcy i Polska mogą sobie wiele zaoferować w sferze transformacji energetycznej. W stolicach obu krajów pogłębia się zrozumienie dla faktu, że

„gwarancja bezpieczeństwa energetycznego to nie tylko, a nawet przede wszystkim nie tylko dywersyfikacja dostaw paliw kopalnych. Prawdziwą niezależność zarówno od Rosji, jak i od wszelkich innych reżymów autorytarnych, możemy osiągnąć dzięki odejściu od paliw kopalnych w ogóle i rozwojowi odnawialnych źródeł energii, wypracowaniu sposobów ich magazynowana, w tym – zielonego wodoru” – przekonywał. 

„To dlatego właśnie odnawialne źródła energii są  w pełnym tego słowa znaczeniu +energią  wolności” – podkreślił niemiecki dyplomata. 
Transformacja energetyczna ma kluczowe znaczenie dla przełamania dramatycznych zmian klimatu i kryzysu w stosunkach międzynarodowych, jaki sprowokowała Rosja. „Nawet w obecnych okolicznościach konieczne jest konsekwentne wdrażanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu” – powiedział Freytag von Loringhoven. 

Transformacja energetyczna jest wielkim wyzwaniem, ale i ogromną szansą dla polskiej i niemieckiej gospodarki. „Obie są przecież blisko ze sobą powiązane, a rozwój energii odnawialnych jest niezbędny dla przyciągnięcia inwestycji zagranicznych (na przykład w branży automotive” – podkreślił dyplomata. 

Szansy tej nie da się zrealizować bez bliskiej współpracy środowisk naukowych w obu krajach, w tym – uczelni o profilu ekonomicznym, które „jak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wymianę idei i wspieranie innowacyjności mają wpisane w swe DNA” – powiedział niemiecki gość.

W ocenie rektora SGH dr hab. Piotra Wachowiaka, który podziękował stronie niemieckiej za przygotowanie wystawy „Energy in transition – powering tomorrow”, „nowo otwarta ekspozycja pokazuje kierunki, w jakich powinna się rozwijać współpraca polskich i niemieckich ośrodków akademickich w przyszłości”. „Zagadnienia związane z ESG, zieloną energią i odpowiedzialnością społeczną są pierwszym krokiem na drodze ku napełnieniu nową treścią dotychczasowych ram współpracy” – podkreślił rektor SGH, który zwiedził interaktywną ekspozycję w towarzystwie niemieckiego gościa.