Program EU SHARE

Prorektor prof. Jacek Prokop oraz prof. Arkadiusz Kowalski spotkali się ze studentami w sali Senatu.

Jednym z projektów międzynarodowych, w których uczestniczy SGH, jest EU SHARE. To projekt finansowany ze środków UE, a jego nadrzędnym celem jest wzmocnienie współpracy regionalnej, poprawa jakości, konkurencyjności i internacjonalizacji instytucji szkolnictwa wyższego i studentów z krajów ASEAN (Filipin, Indonezji, Kambodży, Laosu, Malezji, Mjanmy, Tajlandii i Wietnamu) oraz wzmocnienie współpracy między UE a Wspólnotą Gospodarczą ASEAN (AEC).

W imieniu ASEAN i UE powstało konsorcjum, na czele którego stoi British Council. W latach 2015–2019 British Council wspólnie z Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD), holenderskim EP-Nuffic, francuskim Campus France, Europejskim Stowarzyszeniem na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ENQA), Europejskim Stowarzyszeniem Uniwersytetów (EUA) oraz odpowiednikami tych agencji w krajach ASEAN pracują nad wdrożeniem projektu SHARE.

Istnieją trzy główne komponenty (zwane obszarami wyników) podczas wdrażania SHARE:

Wynik 1. Dialogi polityczne – koordynowane przez British Council.

Wyniki 2a i 2b. ASEAN Qualifications Reference Frameworks i ASEAN Quality Assurance – koordynowane przez DAAD we współpracy z europejskimi partnerami ENQA i EUA.

Wynik 3a. System transferu punktów kredytowych ASEAN (ACTS) – koordynowany przez Campus France.

Wynik 3b. Systemy transferu punktów ASEAN-UE (AECTS) – koordynowany przez Campus France.

Wynik 3c ACTS & AECTS. Mobilność studentów ze stypendiami – koordynowany przez EP-Nuffic.

  SGH została zaproszona do udziału w projekcie w ramach wyniku 3C. Oprócz SGH w projekcie uczestniczy dziewięć europejskich uczelni: University of Applied Sciences Upper Austria (Austria), University of Ghent (Belgia), Tomas Bata University (Czechy), Université Paul Saba- tier – Toulouse III (Francja), University of Murcia (Hiszpania), University of Groningen (Holandia), University College Cork (Irlandia), University of Duisburg-Essen (Niemcy), Uppsala University (Szwecja).

  Mobilności studentów na poziomie licencjackim rozpoczęły się od semestru zimowego 2017/2018, podczas którego gościliśmy w Warszawie czworo studentów. W semestrze letnim przebywa u nas siedemnaścioro studentów z Kambodży, Indonezji i Mjanmy.

  9 kwietnia 2018 r. z inicjatywy prorektora ds. współpracy z zagranicą prof. Jacka Prokopa odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli również prof. Arkadiusz Kowalski i przedstawiciele Centrum Programów Międzynarodowych. Studenci zaprezentowali swoje kraje i uczelnie, nie obyło się bez tradycyjnych jedwabnych strojów i przekazania drobnych gadżetów. Spotkanie było udane, uczestnikom dopisywały humory, a rozmowom nie było końca.

  Wobec sukcesu projektu SHARE konsorcjum podjęło decyzję o przedłużeniu inicjatywy, w związku z tym SGH będzie gościć kolejnych studentów.

   

  Obowiązkowe selfie po udanym spotkaniu.