Niemieckojęzyczna szkoła letnia SGH

gazeta_351_niemieckojezyczna_szkola

Na początku września (1–13 września 2019 r.) po raz dziewiąty odbyła się niemieckojęzyczna szkoła letnia SGH pt. „Trudne partnerstwo? Stosunki gospodarcze, polityczne i społeczne między Polską a Niemcami”. Tym razem głównymi tematami były stosunki gospodarcze, polityczne i społeczne w kontekście kryzysowej sytuacji w Europie oraz rozwój polityczny w Polsce w obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych w październiku 2019 r.

Szkoła letnia skierowana jest do studentów nauk ekonomicznych, społecznych i humanistycznych oraz absolwentów zainteresowanych relacjami gospodarczymi, politycznymi, społecznymi i kulturalnymi między Polską a Niemcami.
Temat po raz kolejny wzbudził duże zainteresowanie, szczególnie swoim interdyscyplinarnym zakresem. Do udziału w szkole letniej zgłosiło się łącznie 28 studentów z niemieckich uniwersytetów. DAAD przyznało 14 stypendiów indywidualnych w ramach programu Go-East. Oprócz 14 stypendystów innych 3 niemieckich studentów wzięło udział w szkole letniej na własny koszt.
Studenci mogli skorzystać z dodatkowego źródła finansowania: środków Fundacji Sanddorf w Ratyzbonie umożliwiającej udział w szkole letniej 4 studentom z polskich uniwersytetów i 7 studentom z Niemiec. W ten sposób został ponownie wzmocniony międzynarodowy charakter tej inicjatywy.
W 9. szkole letniej wzięło udział 28 studentów z uniwersytetów niemieckich i polskich, w tym 7 studentów polskiej narodowości oraz 17 wykładowców. Uczestnicy zrealizowali zróżnicowany i intensywny 52-godzinny program (32 godzin wykładów, warsztatów i wyjazdów terenowych; 12 godzin nauki języka polskiego oraz  na zakończenie  4-godzinny egzamin w formie prezentacji). Oprócz wykładów związanych z różnymi dziedzinami wiedzy szkoła letnia oferowała wiele możliwości integracji studentów z różnych uczelni, poznania polskiego społeczeństwa i kultury, w tym zwiedzanie Warszawy, muzeów i wystaw w stolicy Polski oraz trzydniową wycieczkę do Krakowa, Kopalni Soli w Wieliczce i Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince.
Według wewnętrznej oceny szkoła letnia została bardzo dobrze przyjęta przez uczestników i w pełni spełniła ich oczekiwania. W szczególności podkreślano jej interdyscyplinarny i międzynarodowy charakter.
Obecny dyrektor Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego dr hab. Jürgen Wandel, prof. SGH, był odpowiedzialny za treść naukową oraz planowanie strategiczne i organizację wydarzenia.
Dla Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH te dwa tygodnie na koniec lata należą do jednych z najważniejszych wydarzeń roku akademickiego.
 

DR HAB. JÜRGEN WANDEL, prof. SGH, Katedra Badań Gospodarki Niemieckiej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH
GALINA WANDEL, Centrum Programów Międzynarodowych SGH