„Akcja Dyplomacja” – Ambasador rządu Australii w SGH

mężczyźni i kobiety na fotografii w pomieszczeniu

W ramach inicjatywy „Akcja Dyplomacja” zapoczątkowanej i realizowanej przez SKN Spraw Zagranicznych w dniu 25 maja 2022 r. Szkołę Główną Handlową w Warszawie odwiedził ambasador rządu Australii w Polsce pan Lloyd Brodrick, który wygłosił odczyt dla studentów SGH o polityce zagranicznej Australii w wymiarze regionalnym i globalnym. 

Ambasador Brodrick, który reprezentuje Australię w Polsce, Republice Czeskiej i na Litwie spotkał się też z władzami uczelni. O współpracy akademickiej z uczelniami australijskim oraz o wyzwaniach, jakie stoją przez SGH w okresie po pandemii i w dobie radykalnych zmian klimatu oraz wojny na Ukrainie rozmawiał z rektorem SGH, dr. hab. Piotrem Wachowiakiem, prof. SGH i prorektorem ds. współpracy z zagranicą dr. hab. Jackiem Prokopem, prof. SGH.