Logistyka na studiach licencjackich w SGH

grafika informująca o nowym kierunku "Logistyka"

Wraz z nowym rokiem akademickim 2023/24 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie proponuje swoim studentom aktualnego pierwszego roku studiów licencjackich nowy kierunek: Logistyka. Nowy kierunek wychodzi naprzeciw potrzebom rynkowym w zakresie dostępności wysoko wykwalifikowanej specjalistycznej kadry, której wiedza koncentruje się na obszarze zarządzania logistyką oraz łańcuchami dostaw i roli tych funkcji w kształtowaniu nowoczesnych, konkurencyjnych oraz odpornych na zmiany otoczenia przedsiębiorstw.

Kształcenie i kształtowanie kompetencji oraz umiejętności będzie odbywało się w oparciu o najnowszą wiedzę praktyczną oraz potrzeby rynkowe uwzględniając wagę poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju w nowoczesnym i odpowiedzialnym podmiocie gospodarczym. W procesie kształcenia zwrócona zostanie uwaga na analizę najlepszych praktyk odpowiedzialnego biznesu, co w obszarze działań logistycznych wciąż stanowi duże wyzwanie wśród przedsiębiorstw. Student będzie miał możliwość zdobycia wiedzy oraz praktycznych umiejętności analitycznych pozwalających na dokonywanie odpowiedzialnych wyborów i podejmowanie decyzji w turbulentnym otoczeniu gospodarczym z uwzględnieniem problematyki zrównoważonego rozwoju i wiedzą na temat technologii wspierających ten obszar zarządzania przedsiębiorstwem.

Warto zauważyć, że pomimo dostępności kształcenia w tej tematyce w polskich uczelniach, wciąż brakuje wymienionych umiejętności w praktyce gospodarczej zarówno na poziomie średniego, jak i wyższego stopnia zarządzania. Uruchamiane w innych uczelniach studia z zakresu logistyki są rokrocznie wybierane przez osoby poszukujące praktycznej wiedzy, którą będą w stanie w bezpośredni sposób zastosować na rynku pracy. Weryfikacja ich kompetencji wśród potencjalnych rekruterów pokazuje jednak wciąż istniejący brak kandydatów charakteryzujących się rzetelną i pogłębioną wiedzą na temat istoty logistyki i jej roli w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, czego przykładem były choćby pozrywane w sposób nieplanowany łańcuchy dostaw podczas pierwszych fal pandemii COVID-19 w 2020 r.

Kierunek Logistyka w bezpośredni sposób uzupełnia tę lukę wartościowym spójnym programem edukacji o wysokiej jakości merytorycznej popartym szeregiem badań naukowych prowadzonych w obszarze logistyki i zarządzania logistycznego oraz relacji ze światem biznesu, które będą aktywnie wykorzystywane podczas prowadzonych zajęć.

Program kierunku Logistyka został także skonfrontowany ze strukturą tożsamych kierunków oferowanych w najlepszych światowych uczelniach, dając grunt do zdobywania wiedzy w kierunkach stanowiących obecnie kluczowe kompetencje w proponowanej problematyce.  

Opracowany program studiów na kierunku Logistyka zakłada systemowe i rzetelne przygotowanie zarówno kadry wysoko wykwalifikowanych specjalistów, przyszłych menedżerów, jak i studentów pragnących pogłębiać swoją wiedzę z tego zakresu na studiach II stopnia. Widząc i rozumiejąc zachodzące zmiany w otoczeniu gospodarczym i ich oddziaływanie na obszar logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw proponujemy studentom kierunku Logistyka dwie specjalności, które będą dodatkowo wspierać rozwój ich wiedzy w obszarze analityki biznesowej oraz w obszarze praktycznego zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju – obydwie specjalności wychodzą naprzeciw luce kompetencji w obszarze logistyki na dzisiejszym rynku pracy.

Program kierunku został przygotowany przez pracowników Katedry Logistyki przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności przy Kolegium Zarządzania i Finansów. Katedra Logistyki posiada 30-letnie doświadczenie w dydaktyce z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, poparte licznymi międzynarodowymi i interdyscyplinarnymi badaniami prowadzonymi w sposób ciągły, których wyniki upowszechniane są podczas międzynarodowych konferencji i publikowane w międzynarodowych wydawnictwach naukowych.

Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, który kontynuuje tradycje Katedry Transportu, istniejącej od początku funkcjonowania SGH tj. ponad 110 lat, dysponuje wiedzą i doświadczeniem dydaktycznym w obszarze planowania i rozwoju infrastruktury, różnych gałęzi transportu oraz organizacji zagadnień związanych z mobilnością ludzi, towarów i towarzyszącej temu procesowi informacji. Liczne badania, w tym międzyuczelniane z udziałem naukowców z zagranicy, prowadzone i rozpowszechniane przez zespół IITiM pozwalają tę wiedzę aktualizować i rozwijać.

Jak wspomniano, rozwój wiedzy z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw w SGH jest także dostępny dla studentów II poziomu studiów w postaci kilku zróżnicowanych specjalności – zarówno w ramach poszczególnych kierunków, jak i w ofercie międzykierunkowej. Na dalszym etapie kształcenia proponujemy kilka rodzajów Studiów Podyplomowych poświęconych tejże problematyce.

dr hab. Katarzyna Nowicka, prof. SGH
kierownik Katedry Logistyki

Więcej na temat kierunku

Spotkanie informacyjne na temat kierunku odbędzie się 12 kwietnia hybrydowo.