Doktoranci: Nowe szanse w nowym roku

gazeta_351_nowe_szanse

Ważne sprawy dla każdego doktoranta w najbliższym roku akademickim.

Bez wątpienia rok akademicki 2019/2020 będzie rokiem przełomowym w historii studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej, a wszystko za sprawą wprowadzanej w życie reformy szkolnictwa wyższego. Jednym z efektów Konstytucji dla nauki jest ustanowienie szkół doktorskich.

W minionym roku akademickim Senat SGH przyjął szereg uchwał mających na celu uregulowanie statusu studenta szkoły doktorskiej, począwszy od procesu rekrutacji aż po zasady kształcenia. Senacki proces uchwałodawczy był niezwykle sprawny, w wyniku czego przeprowadzono rekrutację i w SGH mogą podjąć kształcenie nowi doktoranci.

Niezależnie od roku studiów doktoranckich oraz statusu doktoranta są pewne kwestie, o których warto pamiętać w najbliższym roku akademickim.

Wybory

Jak co roku doktoranci będą wybierać swoich przedstawicieli do Samorządu Doktorantów oraz innych ciał uczelnianych. Na pewno warto wziąć udział w wyborach, oddając swój głos na któregoś z kandydatów, ale kwestią również wartą rozważenia jest własny start w wyborach. Jednym z uroków SGH jest fakt, że łączy ona ludzi o różnych zainteresowaniach, nieskupiających się jedynie na ekonomii. W szeregach doktorantów oprócz ekonomistów i finansistów znajdą się prawnicy, socjolodzy czy tłumacze. Należałoby więc zadbać o to, aby w organach SGH zasiadały osoby o różnych zainteresowaniach oraz profesjach, co zagwarantuje spojrzenie na problemy społeczności akademickiej SGH z różnych perspektyw.

Jeśli jednak działalność w samorządzie czy innych organach z różnych powodów jest dla kogoś niemożliwa, warto poświęcić pięć minut i zagłosować. Wysoka frekwencja oznaczać będzie nie tylko zaangażowanie doktorantów w życie SGH, ale przede wszystkim potwierdzi, że wybrane osoby cieszyły się silnym poparciem, a to będzie miało ogromne znaczenie dla postrzegania społeczności doktorantów przez władze uczelni.

Konferencja

Z całą pewnością wydarzeniem, w którym doktoranci SGH powinni uczestniczyć, jest konferencja organizowana przez Samorząd Doktorantów.

Konferencja Samorządu Doktorantów jest wydarzeniem stosunkowo nowym. Po raz pierwszy została zorganizowana w zeszłym roku pod hasłem „Nauki ekonomiczne w świetle badań doktorantów i młodych pracowników nauki”. Dzięki tak szeroko zakrojonym ramom konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem w naszej społeczności akademickiej, była też niesamowitą platformą dyskusyjną.

Głównym celem konferencji była integracja środowisk naukowych związanych z naukami ekonomicznymi oraz stworzenie platformy do wymiany poglądów. Założenia przyświecające konferencji wpisują się w strategię SGH.

Zeszłoroczny sukces skłonił Samorząd Doktorantów do podjęcia decyzji o zorganizowaniu kolejnej konferencji w grudniu 2019 r. Jak wskazuje przewodniczący Samorządu Doktorantów Jan M. Janiszewski: „Byliśmy pod wrażeniem zaangażowania doktorantów w organizację konferencji i uczestnictwa w panelach dyskusyjnych w grudniu zeszłego roku, co skłoniło nas do kontynuowania tego projektu. Jeszcze w tym roku powinna ukazać się monografia pokonferencyjna pod redakcją naukową prorektora ds. nauki i zarządzania dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH, pt. Wyzwania współczesnej gospodarki w badaniach doktorantów i młodych naukowców. W październiku ruszą zapisy na drugą edycję konferencji i mam nadzieję, że spotka się ona z równie szerokim zaangażowaniem nie tylko wśród doktorantów SGH. Konferencja planowana jest na 16 grudnia 2019 r., wszelkie szczegóły będą dostępne na stronie doktorant.sgh.waw.pl oraz w mediach społecznościowych. Planowane jest również wydanie publikacji z artykułami, które przejdą proces naboru”.

Na uwagę zasługuje również konferencja „Młodzi KES” organizowania przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Tegoroczna edycja, która odbędzie się 3 grudnia 2019 r. w SGH, będzie nosić tytuł „Różne oblicza transformacji w Polsce i na świecie: aspekty społeczne, gospodarcze i polityczne”.

Warto skorzystać z okazji, które oferuje uczelnia, i wystąpić na grudniowych konferencjach. Będzie to nie tylko ciekawe doświadczenie, ale również szansa na uczestniczenie w szeregu debat i spojrzenia na bieżące problemy z różnych perspektyw.
 

Sprawozdanie doktoranta

Mimo że od złożenia ostatniego sprawozdania nie minął nawet miesiąc, warto pamiętać, że już pod koniec tego roku akademickiego kolejny raz trzeba będzie szczegółowo opisać swoją działalność naukową. Już teraz warto więc zadbać o to, aby w sprawozdaniu znalazły się informacje o zaangażowaniu naukowym (uczestnictwo w konferencjach, publikacje naukowe), ale również informacje o zaangażowaniu w życie SGH. Warto zaplanować ten rok tak, aby przy składaniu sprawozdania nie okazało się, że o czymś zapomnieliśmy.

W życiu każdego studenta i doktoranta jedną z rzeczy pewnych i oczywistych jest to, że nowy rok akademicki to nowe szanse i możliwo-ści. Co roku powtarzamy sobie, że w tym roku będziemy się więcej uczyć, więcej pisać czy też brać aktywniejszy udział w życiu naukowym. W tym miejscu życzę wszystkim doktorantom, aby najbliższy rok był rokiem sukcesów. Tym bardziej że czeka nas jako doktorantów ciężki czas i wiele wyzwań.

Warto na koniec dodać, że większości z tych wyzwań jako społeczność doktorantów SGH jesteśmy w stanie sprostać m.in. dzięki zaan-gażowaniu Samorządu Doktorantów. Jak wskazuje Jan M. Janiszewski:

Samorząd Doktorantów w najbliższym czasie planuje zorganizować warsztaty doskonalące umiejętności młodych badaczy, będziemy mogli również spotykać się i dyskutować podczas wspólnej wigilii, wielkanocnego spotkania, a także śniadania z rektorem. Tradycyjnie w tym roku we współpracy z CNJO SGH ruszą również kursy języka angielskiego dla doktorantów, a osoby chętne będą mogły we wrześniu 2020 uczestniczyć w wakacyjnym intensywnym kursie języków obcych dla doktorantów.

PATRYCJA FATYGA, członek Rady Samorządu Doktorantów SGH, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH