Ukraiński państwowy test wieloprzedmiotowy w SGH

na zdjęciu uczestnicy egzaminu

W lipcu i w sierpniu w SGH odbyły się dwie sesje egzaminu kończącego na Ukrainie edukację na poziomie szkoły średniej, tzw. państwowego testu wieloprzedmiotowego, odpowiednika naszej matury.

W ciągu dziewięciu dni egzaminacyjnych w budynku C gościliśmy łącznie blisko 1200 młodych ludzi, którzy w salach komputerowych zmierzyli się online z zadaniami przygotowanymi przez Ukraińskie Centrum Oceny Jakości Kształcenia.

Nad przebiegiem egzaminu merytorycznie czuwały wyznaczone przez stronę ukraińską nauczycielki, w większości uchodźczynie, a wsparcie techniczne zapewniło Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury SGH.

Nasza uczelnia była jednym z dwóch ośrodków egzaminacyjnych w Warszawie i jednym z dziesięciu w Polsce. W całej Europie, w 46 krajach, do testu wieloprzedmiotowego przystąpiło blisko 25 tysięcy uczniów (w Polsce ok. 8 tysięcy), którzy po 24 lutego opuścili Ukrainę.

Mamy nadzieję, że wyniki egzaminów umożliwią wielu naszym ukraińskim gościom pomyślną rekrutację na wymarzone studia.

uczestnicy egzaminu przed budynkiem C