Inclusion Puzzle w Wilnie z udziałem wolontariuszy opiekunów rodzin z Ukrainy

dwóch mężczyzn trzyma flagi Polski i SGH

W dniach 16-18 czerwca w Wilnie odbyło się wydarzenie Inclusion Puzzle, podczas którego przedstawiciele instytucji z różnych sektorów – organizacji pozarządowych, szkół, bibliotek, firm – z krajów nordyckich i innych części Europy budowali relacje partnerskie i przygotowywali lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe, internetowe działania mające na celu zbliżenie do siebie ludzi o różnym pochodzeniu, a tym samym przeciwdziałanie polaryzacji. W wydarzeniu z ramienia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wzięli udział wolontariusze opiekunowie rodzin z Ukrainy Paweł Mikołajczuk i Sofija Hrabarczuk.

„Codziennie mieliśmy warsztaty, na których omawialiśmy pojęcie inkluzywności, polaryzacji i współpracy. Podzielono nas na kilka grup, w których omawialiśmy nasze doświadczenia wykluczenia ze społeczeństwa oraz różne sposoby, jak można zmniejszyć i likwidować wykluczenie na świecie. Ostatni dzień był skoncentrowany na stworzeniu w grupie własnego projektu, który doprowadzi do połączenia ludzi. Wśród tematów były m.in.: +Kultura w miejscu pracy+, +Przyjęcie osób niepełnosprawnych+, +Społeczność LGBTQI+ w świecie współczesnym+. Tematem projektu mojej grupy była +Likwidacja barier między pokoleniami+; naszym zadaniem było stworzenie w społeczeństwie idei polegającej na tym, że młodzież ma możliwość nabycia doświadczenia zawodowego i życiowego od starszego pokolenia poprzez zmniejszanie poczucia samotności u emerytów – relacjonuje Sofija Hrabarczuk (Sofiya Hrabarchuk). – Najważniejszym punktem spotkań było poznanie ludzi z różnych części Europy oraz ich spojrzenia na świat. Jestem bardzo wdzięczna za możliwość zawarcia tylu znajomości i zaznania tak wielu doświadczeń w tak krótkim czasie” – podkreśla.

Wydarzenie przygotowała Nordic Youth Organisation (NordYouth), zrzeszająca organizacje młodzieżowe, głównie z krajów nordyckich, ale także organizacje z innych państw europejskich, które chcą współpracować z krajami nordyckimi. NordYouth prowadzi działania edukacyjne na aktualne gorące tematy społeczne.