15 ton żywności trafiło do ludności cywilnej z Charkowa, Czernihowa i Kijowa

flaga ukraińska

W ramach wsparcia dla ukraińskiej ludności cywilnej narażonej na brutalne działania sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, które od 24 lutego prowadzą wojnę na terytorium Ukrainy, firma MAKRO Cash&Carry Polska S.A. w ścisłej współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie przekazała władzom miejskim Charkowa, Czernihowa i Kijowa 15 ton warzyw.

Transport dotarł na Ukrainę 11 kwietnia i został rozdzielony wśród najbardziej potrzebujących. Władze miejskie Kijowa przesłały podziękowania za okazaną pomoc pod adresem prezes Zarządu firmy MAKRO Cash%Carry, a także rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. Piotra Wachowiaka i kanclerza SGH dr. Marcina Dąbrowskiego serdeczne podziękowania za okazaną pomoc.

„W tym trudnym dla narodu ukraińskiego czasie, kiedy rosyjscy agresorzy demonstrują największe okrucieństwo, Państwa postawa i wsparcie jest dla nas niezwykle ważne” – napisał w liście skierowanym do władz SGH i zarządu MAKRO Cash&Carry w imieniu Rady Miejskiej Kijowa deputowany Mykoła Konopelko.

dwaj mężczyźni na tle ciężarówki wypakowanej żywnością

Pomoc dla ogarniętej wojną Ukrainy wpisuje się w systemowe wsparcie ze strony uczelni okazywane naszym sąsiadom od ponad miesiąca. Jest też jedną z form realizacji zadań wynikających z partnerstwa w ramach Klubu Partnerów SGH, do którego firma MAKRO Cash&Carry Polska S.A. przystąpiła 29 marca br. Oprócz statutowych zadań polegających na wzmacnianiu potencjału uczelni, wspierania procesu dydaktycznego, a także promocji Programu Menadżerskiego i programu letnich praktyk, firma włączyła się w realizację kluczowych projektów społecznych, wśród których pomoc humanitarna i logistyczna dla Ukrainy jest w chwili obecnej priorytetem.