Kodeks etyki: Kompas dla całej wspólnoty

Od ponad 110 lat kolejne pokolenia pracowników budują dobre imię naszej uczelni.

Kiedy w 1971 r. jako młody chłopak wypłynąłem na żaglowcu Zawisza Czarny w rejs po Bałtyku, przekonałem się, jak piękne i fascynujące jest morze, ale jednocześnie – jak bardzo niebezpieczne i nieprzewidywalne. Jednak dzięki kompasowi zawsze wiedzieliśmy, czy płyniemy w dobrym kierunku.

Widzę pewną analogię między tamtym rejsem a naszą uczelnią, która od ponad wieku żegluje po oceanie wiedzy. Aby utrzymać dobry kurs, także potrzebujemy kompasu, który pokieruje całą naszą wspólnotę akademicką we właściwym kierunku.

Z satysfakcją przedstawiam Kodeks etyki pracowników SGH, który ma stanowić dla nas drogowskaz w podejmowaniu zawodowych decyzji i dokonywaniu właściwych wyborów.

Kodeks ten opiera się na kluczowych wartościach SGH, do których pracownicy naszej uczelni zaliczyli: profesjonalizm, współpracę, uczciwość, szacunek i prawdę. Z wartości tych wynikają opisane w kodeksie zasady postępowania oraz zawarte w Poradniku etyki SGH wybrane przykłady ilustrujące, jak nasze wartości i zasady są realizowane w praktyce. Poradnik jest opracowaniem otwartym, dlatego zachęcam do uzupełniania go o dalsze przykłady.

Cieszy mnie, że w proces tworzenia i konsultowania kodeksu zaangażowało się wielu pracowników SGH, dzięki czemu dokument ten jest naszym wspólnym dziełem. Do jego przestrzegania bowiem jesteśmy zobowiązani wszyscy: kadra zarządzająca, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi.

Chciałbym podkreślić, że opracowanie kodeksu jest elementem budowania społecznej odpowiedzialności naszej uczelni. Ma on nas wspierać w realizacji misji i kontynuowaniu ponad stuletniej, chlubnej tradycji kształtowania liderów. Stanowi on także naszą publiczną deklarację przestrzegania najwyższych standardów etycznych.

Symbolem SGH jest galeon, a Kodeks etyki pracowników SGH jest kompasem podpowiadającym, jaką drogę mamy wybrać.

Życzę wszystkim, aby kodeks ten stał się dla nas wsparciem w naszej codziennej pracy.

 

Marek Rocki, prof. SGH, rektor SGH

Podstawowe wartości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

profesjonalizm » rozumiemy jako oparte na ciągłym rozwoju, wysokiej jakości odpowiedzialne działanie.

współpraca » to budowanie dobrych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym wsparciu, aby tworzyć wspólnotę.

uczciwość » oznacza transparentne i sprawiedliwe postępowanie zgodne z powszechnie przyjętymi w społeczeństwie zasadami.

szacunek » rozumiemy jako życzliwe, godne i równe traktowanie oraz zachowywanie poufności.

prawda » to szczere i odważne postępowanie w zgodzie z faktami oraz z zachowywaniem obiektywizmu.