Znamy laureatów i laureatki tytułu absolwenckiego „Lider SGH” w roku 2023

grafika przedstawiająca Liderów SGH - zdjęcia czworga osób w okrągłych ramkach

W tym roku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie po raz kolejny uhonorowała absolwentów i absolwentki za osiągnięcia w obszarze nauki, biznesu oraz społeczeństwa, działających zarówno na polu krajowym, jak i międzynarodowym. Wyniki konkursu o tytuł absolwencki „Lider SGH” w roku 2023 ogłoszono podczas Święta SGH 22 czerwca.

Absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od lat wnoszą znaczący wkład w życie społeczno-gospodarcze, z pasją i sukcesami realizują swoje zawodowe kariery zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Pokazują to znakomicie również losy tegorocznych laureatów.

W tym roku SGH po raz czwarty uhonorowało tytułem „Lider SGH” następujące osoby:

  • Wiktoria Brauksiepe w kategorii absolwenci polscy, obszar BIZNES. Wiktoria Brauksiepe od 2020 r. jest członkinią zarządu spółki handlowej Henkel Polska oraz spółek produkcyjnych Henkel Polska Operations oraz Henkel Balti Operations, Estonia. Równocześnie pełni funkcję dyrektorki finansowej w Regionie Północno-Wschodnim, obejmującym Polskę, kraje bałtyckie, Ukrainę, Gruzję i Kazachstan. Od początku kariery zaangażowana jest w tematykę „green finance”. Pod jej egidą w 2022 r. Henkel Polska zaangażował się w edukację seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy SGH. W 2021 r. Wiktoria Brauksiepe została laureatką rankingu Wschodzące Gwiazdy Biznesu redakcji „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”, wyróżniającym kobiety, które osiągnęły wysokie szczeble kariery w młodym wieku.
  • Karol Górnowicz w kategorii absolwenci polscy, obszar SPOŁECZEŃSTWO. Karol Górnowicz od 2017 r. odpowiada za rozwój biznesu Skriware jako dyrektor generalny. W tym czasie przekształcił Skriware ze startupu produkującego drukarki 3D w producenta oryginalnego ekosystemu edukacyjnego opartego o metodykę STEAM. Jego celem jest wspieranie instytucji edukacyjnych w nauczaniu umiejętności 21. wieku poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i wykorzystanie takich metod pracy z uczniami, które aktywują ich wyobraźnię i krytyczne myślenie. Od 2023 r. każda szkoła podstawowa w Polsce otrzymuje darmowy dostęp do bazy materiałów edukacyjnych dostępnych na Skriware Academy. Firma pomaga również w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie stworzenia w szkołach pracowni przyrodniczych z wykorzystaniem laboratorium edukacyjnego.
  • prof. dr hab. Marcin Kolasa w kategorii absolwenci polscy, obszar NAUKA. Prof. Kolasa regularnie publikuje w wiodących czasopismach ekonomicznych i prezentuje swoje badania na prestiżowych międzynarodowych konferencjach naukowych. Od początku kariery naukowej łączy badania ekonomiczne z praktyką gospodarczą. Pracował m.in. w Narodowym Banku Polskim i w Europejskim Banku Centralnym, zaś od 2020 r. pracuje w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, gdzie tworzy modele wspierające politykę gospodarczą w krajach członkowskich.
  • prof. Jakub Bijak w kategorii absolwenci zagraniczni w obszarze NAUKA. Prof. Bijak obecnie jest dyrektorem Departamentu Statystyki Społecznej i Demografii na Uniwersytecie w Southampton. Jest jednym z najczęściej cytowanych polskich naukowców zajmujących się badaniami demograficznymi, a w szczególności migracjami oraz metodami prognozowania demograficznego wykorzystującego statystykę bayesowską.

Dodatkowo Kapituła wyróżniła za szczególne dokonania w obszarze BIZNESU:

  • Artura Banacha, który otrzymał wyróżnienie za współtworzenie dynamicznego wzrostu inwestycji VC w Polsce w ostatnich latach i osiągnięcia we wspieraniu założycieli z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszych etapach budowania europejskich i globalnych diamentów technologicznych.
  • Tomasza Rudolfa, który został wyróżniony za wytrwałe kreowanie innowacyjnych modeli biznesowych począwszy od studenckiej firmy doradczej począwszy (chodzi o działający do dziś ConQuest Consulting) oraz za aktywne wspieranie młodych przedsiębiorców, w tym należących do studenckiej i absolwenckiej społeczności SGH.

 

Wyróżnieni wśród Liderów SGH - zdjęcia wyróżnionych w okrągłych ramkach

Więcej informacji o nagrodzonych znajdą Państwo na stronie.

Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.