W SGH spotkanie z Serhijem Łeszczenką, doradcą szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy

W poniedziałek 20 marca 2023 r. w auli II budynku C Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się spotkanie z Serhijem Łeszczenką, doradcą szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, dziennikarzem, aktywistą antykorupcyjnym oraz byłym członkiem ukraińskiego parlamentu.

W trakcie wystąpienia, Serhii zaprezentował swoją perspektywę sytuacji  w Ukrainie po inwazji Rosji w 2022 roku. Poruszone zostały również tematy dotyczące potrzeby jak największego wsparcia Ukrainy ze strony partnerów zachodnich oraz priorytetów w tym kontekście. Jednym z wiodących tematów spotkania były kwestie kryzysu migracyjnego i humanitarnego które stanowią następstwo inwazji. 

Uczestnicy spotkania w sesji Q&A pytali przede wszystkim o przyszłość Ukrainy, a także o sposoby zaangażowania społeczności  międzynarodowej w odbudowę ukraińskiej gospodarki, zastanawiano się jak rozwiązać problemy społeczno-ekonomiczne po zakończeniu wojny.

Serhii Łeszczenko podkreślił że pomoc ze strony społeczności międzynarodowej jest niezwykle ważna dla Ukrainy, ale jednocześnie Ukraina musi sama podjąć wysiłek w celu przeciwdziałania korupcji i rozwijania swojego potencjału gospodarczego. 

Serhi Łeszczenko podczas prezentacji

Obecność Serhija Łeszczenki i jego wykład były ważnym wydarzeniem dla społeczności akademickiej, zwłaszcza istotnym dla studentów ukraińskich, którzy śledzą przebieg wydarzeń w swojej ojczyźnie. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i trwało zdecydowanie dłużej niż zakładano. 

Spotkanie z pewnością wpłynie na konieczność podjęcia dalszych działań i inicjatyw na rzecz wsparcia Ukrainy oraz odbudowy kraju po wojnie. 

Serhij Łeszczenko spotkał się również z prof. Piotrem Wachowiakiem, rektorem SGH, prorektorem prof. Romanem Sobieckim oraz dr Jakubem Karnowskim.

wspólna fotografia SErhija Łeszczenki z władzami SGH