Prognozy Gospodarcze Forum Ekonomicznego i SGH. Wyniki badania Wskaźnikiem Aktywności Gospodarczej

Prognozy Gospodarcze Forum Ekonomicznego i SGH. Wyniki badania Wskaźnikiem Aktywności Gospodarczej

11 maja o  godz. 11.00 w Auli Głównej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się prezentacja badania połączonego z dyskusją o wyzwaniach stojących przed polską gospodarką przy luzowaniu obostrzeń i powrocie do normalności. Wyniki pierwszej edycji badania przedstawił na początku konferencji dr Mariusz Strojny. W dyskusji po prezentacji raportu udział wzięli profesor Piotr Wachowiak, rektor SGH, Anna Rulkiewicz, prezeska Luxmed, Krzysztof Pawiński, prezes Maspex, Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Cele, konstrukcję Wskaźnika Aktywności Gospodarczej (WAG) oraz wnioski, płynące z pierwszej edycji badania zostały zebrane w raporcie, który przedstawił dr Mariusz Strojny z SGH.

Naszym wspólnym celem było powołanie do życia nowego wskaźnika, który będzie z wyprzedzeniem pokazywał aktywność polskiej gospodarki oraz monitorował najważniejsze wyzwania o charakterze biznesowym, ekonomicznym i społecznym. Badanie przeprowadziliśmy w pierwszym kwartale 2021 na grupie 121 respondentów, uczestników Forum Ekonomicznego, przedstawicieli biznesu oraz sektora non-profit. Planujemy także, aby wskaźnik miał charakter cykliczny, na początku w ujęciu półrocznym, później kwartalnym – wyjaśniał dr Strojny. 

Wskaźnik bazuje na oczekiwaniach przedstawicieli przedsiębiorstw oraz sektora non-profit w zakresie: przychodów przedsiębiorstw (PKB) – 40 % udziału w WAG, inwestycji przedsiębiorstw (wydatków konsumpcyjnych) – 30% udziału w WAG, zatrudnienia (wzrostu bezrobocia) – 20% udziału w WAG oraz eksportu – 10 % udziału w WAG.

Wskaźnik może przyjmować wartość od „-1”, oznaczającą „zdecydowany spadek” (100% negatywnych opinii) przez 0, oznaczającą „brak zmian” od „+1”, oznaczającą „zdecydowany wzrost (100% pozytywnych opinii).

Szczegółowy wynik uzyskany dla 1 kwartału 2021 roku prezentuje poniższa grafika.
 

Obecna wartość WAG jest równa 0,06 – oznacza to minimalnie pozytywne nastroje i perspektywę wzrostu gospodarczego w Polsce w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. WAG liczony wyłącznie na podstawie odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli biznesu wynosi 0,13 i oznacza nieznacznie pozytywne nastroje, sugerujące oczekiwanie poprawy kondycji polskiej gospodarki w przeciągu najbliższych miesięcy. Natomiast WAG liczony dla przedstawicieli sektora non-profit, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz sektora edukacji i kultury, kształtuje się na poziomie ujemnym, wskazującym na spodziewane spowolnienie gospodarcze, i wynosi -0,06.

Dr Mariusz Strojny zrelacjonował wyniki badania, wskazując na trendy i wyzwania stojące przed Polską gospodarką w najbliższych 12 miesiącach.

Przedsiębiorcy i menedżerowie – przedstawiciele środowiska biznesowego, uczestnicy Forum Ekonomicznego, w większości prognozują utrzymanie przychodów swoich firm na niezmiennym poziomie. Interesujące są również dane dotyczące planowanego zatrudnienia. W najbliższych dwunastu miesiącach aż 35% przedsiębiorców zakłada wzrost zatrudnienia, 47% ankietowanych utrzyma dotychczasowy poziom, a 18% przedsiębiorstw planuje redukcję miejsc pracy. Zaskakiwać może zdecydowany, prognozowany wzrost zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach. Aż 67% z nich deklaruje chęć zatrudnienia dodatkowej kadry w najbliższych dwunastu miesiącach. Niezagrożone znaczącym spadkiem są według badania WAG inwestycje przedsiębiorstw. Wśród respondentów przewagę uzyskały odpowiedzi świadczące o prognozowanym wzroście inwestycji. Optymizmem napawają również wyniki dotyczące prognozowanego eksportu. Blisko jedna trzecia badanych firm spodziewa się jego wzrostu ( 31%), a połowa respondentów deklaruje utrzymanie eksportu na dotychczasowym poziomie.

Respondenci pierwszej edycji badania wskaźnikiem WAG w zdecydowanej większości uważali, że gospodarka wyjdzie z pandemicznego kryzysu najwcześniej w 2022 roku.

Na podstawie uzyskanych wyników twórcy raportu opracowali informację nt. wyzwań stojących przed Polską i światem w najbliższym czasie. 

Wyniki badania skomentowali w studiu Anna Rulkiewicz, prezeska Luxmed, prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH,  Krzysztof Pawiński,  prezes Maspex Krzysztof Pawiński oraz Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

 Branża spożywcza, którą reprezentuję, na szczęście nie została zdemolowana, chociaż zakładaliśmy jeden kwartał pandemiczny, tymczasem pandemia trwa. Zaskoczyła nas natomiast zmiana nawyków konsumentów, dotycząca np. wielkości opakowań, w których nabywali nasze produkty. Miało to oczywiście związek z lockdownem i kupnem większych opakowań do spożywania w warunkach domowych. Jestem jednak przekonany, że konsumenci wrócą do dawnych nawyków związanych z ludzką mobilnością, jak tylko gospodarka wróci do funkcjonawania po odmrożeniu - mówił Krzysztof Pawiński, prezes Maspex..

Do wyników badania odniósł się także rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak. Według niego WAG jest wskaźnikiem „rozsądnym”, który uśrednia prognozy dla gospodarki. 

Oczywiście są sektory, które w kryzysie spowodowanym pandemią ucierpiały najbardziej – chociażby sektor eventowy, hotelarski, gastronomiczny. To jest wielkie wyzwanie, które stoi obecnie przed administracją rządową. Kolejnym jest rozsądne zagospodarowanie środków pozyskanych z UE.

Rektor SGH odniósł się także do tzw. „luki edukacyjnej” i wyzwań, stojących przed edukacją w Polsce.

 Z całą stanowczością podkreślam, że obecnie największym wyzwaniem – także w szkolnictwie wyższym – jest odbudowa relacji międzyludzkich. Osobiście nie obserwuję zjawiska „luki edukacyjnej”. Nasi wykładowcy utrzymywali i wciąż utrzymują wysoką jakość kształcenia. Dokładamy wszelkich starań, aby zajęcia były na jak najwyższym poziomie, a ich zdalny wymiar bardzo szybko przestał być trudnością – na nauczanie zdalne przeszliśmy bez większych problemów, już w marcu 2020 roku. Teraz czekamy na zapełnienie auli SGH ponownie naszymi słuchaczami, studentami. Oby było to możliwe jak najszybciej. 

Anna Rulkiewicz, prezeska Luxmedu skupiła się na omówieniu wyników badania, dotyczących wyzwań w sektorze ochrony zdrowia. Stanowczo podkreśliła negatywne skutki pandemii dla zdrowia Polaków, a także dodała, że tzw. „dług zdrowotny” będziemy spłacać jeszcze bardzo długo. 

 Pandemia przyczyniła się w sposób bardzo negatywny do zdrowia naszej populacji. Pacjenci w większości pozostawali w domach. Cofnęliśmy się o kilka lat, mamy bardzo duży problem, który będzie wpływał bezpośrednio na sytuację w systemie ochrony zdrowia, nie tylko w najbliższych 12 miesiącach, ale znacznie dłużej. System ochrony zdrowia będzie wymagał zmian. Dużo więcej mówimy o zrównoważonym rozwoju. Mocno wierzę, że pandemia otworzyła nowe możliwości, również w naszym sektorze. Z kryzysu wyjdziemy w końcu zwycięsko, jednak już dziś widać, że ochrona zdrowia Polaków nie spoczywa w całości na sektorze publicznym. 

Do wyników badania wskaźnikiem  WAG odniósł się także przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski, który zauważył, że znacznie pozytywniej widzą przyszłość ci, którzy bezpośrednio zmagają się prowadzeniem działalności gospodarczej niż ich obserwatorzy.

Wydaje się, że obserwatorzy życia gospodarczego antycypują negatywne scenariusze, tymczasem sami przedsiębiorcy znacznie optymistycznej spoglądają w przyszłość. Myślę jednak, że to badanie za kolejny kwartał pokaże inne wartości. Będzie to moment luzowania obostrzeń. Pierwsza edycja badania była robiona w czasie największego wzrostu zakażeń, a mimo to wynik można uznać za – przynajmniej minimalnie – optymistyczny. Jestem ciekaw, co pokaże badanie w przyszłym kwartale. 

Materiały z konferencji są dostępne do pobrania pod tym linkiem.

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji konferencji, która jest dostępna na naszym kanale na Youtube.