Prof. Ewa Frątczak powołana przez Premiera RP do Rady Instytutu „Pokolenia”

na zdjęciu dr hab. ewa frątczak, prof. SGH

Wręczenie nominacji dr hab. Ewie Frątczak, emerytowanej profesor SGH, odbyło się 19 lipca 2022 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W imieniu premiera, który był inicjatorem utworzenia instytutu, nominacje członkom rady wręczyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Prof. Ewa Frątczak jest emerytowanym pracownikiem Zakładu Metod Statystycznych i Analiz Biznesowych w Instytucie Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych. W dalszym ciągu współpracuje z uczelnią. Jest autorką i współorganizatorką międzynarodowej konferencji Advanced Analytics and Data Science, a także twórczynią programów studiów podyplomowych Akademia Analityka z SAS, R & Python oraz Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie. Naukowo interesuje się statystyką, demografią, analizą danych wzdłużnych i zaawansowanymi metodami analiz statystycznych.

Nominację do rady otrzymała również prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, związana od lat ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Instytut badawczy „Pokolenia” został powołany do życia 9 grudnia 2021 r. na podstawie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów. Przedmiotem działalności instytutu –  jak wynika z aktu o jego utworzeniu – jest inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wzmacnianie trwałości więzi międzypokoleniowych, międzyludzkich oraz tożsamości budowanej w polskich rodzinach przez kolejne pokolenia. Ponadto, celem instytutu jest gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych zjawiskach i procesach demograficznych, społecznych oraz kulturowych w Polsce, wyszukiwanie oraz upowszechnianie dobrych praktyk i rozwiązań w tym zakresie oraz opiniowanie propozycji rozwiązań prawnych i programowych. Do zadań nowej placówki badawczej należy też: aktywne uczestnictwo w debacie publicznej na temat procesów i zjawisk społecznych, w szczególności w zakresie relacji i więzi międzyludzkich, komunikacji międzypokoleniowej, rodziny i tożsamości; organizowanie konkursów oraz wydarzeń, tworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń oraz współpracy między podmiotami działającymi w tych obszarach, a także współpraca z krajowymi, zagranicznymi oraz ponadnarodowymi instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi.

Więcej informacji

Światowy Dzień Ludności