III ogólnopolskie Forum Dziekanatów – International

Grudzień jest miesiącem, w którym Dziekanat Studium Magisterskiego SGH tradycyjnie (współ)organizuje ogólnopolskie Forum Dziekanatów. Tegoroczna edycja była już bowiem trzecia z rzędu, a samo wydarzenie stało się rozpoznawalne na uczelniach w całej Polsce. 

W tym roku do SGH przyjechali pracownicy 102 publicznych i niepublicznych szkół wyższych, i aby ich pomieścić otworzyliśmy balkon auli głównej. Było nas bowiem łącznie pół tysiąca.

Rekordowa liczba uczestników – rekordowa liczba warsztatów

Tegoroczne Forum Dziekanatów było największym wydarzeniem, jakie dotąd zorganizowaliśmy. W programie pierwszego dnia forum wprowadziliśmy sesje równoległe, natomiast drugiego dnia odbyło się 21 warsztatów na 14 różnych tematów – od prawno-administracyjnych, przez kompetencje miękkie na informatycznych skończywszy. Było także wydarzeniem o najwyższej randze, zostało bowiem objęte patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a przedstawiciele obu tych instytucji wzięli udział w otwarciu naszego wydarzenia. Miało to znaczenie bardzo wymowne i symboliczne. Dla wielu uczestników Forum była to chwila wzniosła, ponieważ poczuli się nie tylko dostrzeżeni, ale i ważni. Pracownicy dziekanatów należą bowiem do szerszej kategorii określanej jako „niebędący (nauczycielami akademickimi)”, która funkcjonuje jako dopełnienie drugiej kategorii – czyli nauczycieli akademickich.

Rektor SGH prof. Marek Rocki wita uczestników III ogólnopolskiego Forum Dziekanatów - International. 9 grudnia 2019 r. Aula Główna SGH/Fot. Maciej Górski

„Jesteście żywym przykładem na to, że można ‘przeskoczyć poprzeczkę’”

Jedna z uczestniczek forum napisała w ankiecie ewaluacyjnej słowa, które odważę się zacytować, choć mogą wydawać się górnolotne: „Jesteście żywym przykładem, że można ‘przeskoczyć poprzeczkę’”. Dotyczą one nie tylko dbałości o organizację całego wydarzenia – zarówno recepcję, jak i logistykę (co wydarzyło się z dużym wsparciem, życzliwością i pomocą administracji SGH, za które serdecznie dziękuję!), ale także tego, że dzięki Forum Dziekanatów stopniowo zmienia się dyskurs na temat pracowników administracji uczelni. Pracownicy dziekanatów, ale i szerzej: inni „niebędący” stają się widoczni – wbrew definicji i naturze pojęcia invisible workers.

Dużą zasługę w tym zakresie ma Stowarzyszenie Forum Dziekanatów – współorganizator Forum – które powstało w SGH i po roku działalności liczy ponad 140 członków z ponad 40 uczelni (w tym 8 pracowników SGH). W ten sposób sprawy pracowników dziekanatów wyszły na światło dzienne i są dyskutowane w taki sam sposób, jak badane przez naukowców problemy naukowe, a „niebędący” zostali zauważeni jako element środowiska akademickiego.

Uczestniczki warsztatów podczas drugiego dnia forum. 10 grudnia 2019 r. /Fot. Maciej Górski

Meritum: Ustawa 2.0 i obsługa studentów zagranicznych

Tematyka tegorocznego Forum Dziekanatów – International skupiała się wokół Ustawy 2.0 oraz obsługi studentów zagranicznych (tę część zorganizowało Centrum Programów Międzynarodowych SGH z programu NAWA). A zatem wyszliśmy poza nasze dziekanatowe sprawy. To pokazuje jeszcze jedną kwestię – a mianowicie, to że dziekanaty współpracują z wieloma innymi interesariuszami. To tu przeplatają się ścieżki studentów, wykładowców, a także innych jednostek administracji. Mają zatem znaczenie fundamentalne, będąc nie tylko wizytówką uczelni, ale również rezerwuarem wiedzy o danym wydziale, czy uczelni. 

Warsztaty dotyczące m.in. obsługi studentów zagranicznych. 10 grudnia 2019 r./Fot. Maciej Górski

Wartość dodana 

Nie tak dawno temu pewien profesor organizował wizytę studyjną do jednej z czołowych światowych uczelni. Zastanawiając się, co może pokazać jako dobrą praktykę z Polski, powiedział, że Forum Dziekanatów, bo z pewnością tam takiego nie mają. Faktycznie, Forum Dziekanatów powstało z kilku braków: platformy do wymiany doświadczeń między pracownikami dziekanatów, ich upodmiotowienia w strukturach uczelni, oraz włączenia w procesy, które ich dotyczą. Patrząc na tegoroczną edycję Forum Dziekanatów mogę śmiało powiedzieć, że nie tylko te braki zostały w dużej mierze zniwelowane, ale również nasze Forum stało się wartością dodaną dla całego systemu uczelnianej administracji.