25 lat „Gazety SGH”

W 1993 r. jako dziennikarz redakcji „Przeglądu Akademickiego” (obecnie „Forum Akademickie”) miałem przyjemność – dzisiaj powiedziałbym: zaszczyt – uczestniczyć w pierwszym spotkaniu redaktorów czasopism uczelnianych. Przez kolejne lata z uwagą i szacunkiem przyglądałem się pracy, jaką wykonywali redaktorzy tych czasopism, wykorzystujący szanse wzrastające wraz ze zmianami przeprowadzanymi w polskim szkolnictwie wyższym po 1989 r. Niewątpliwie twórcy „Gazety SGH”, której mam przywilej być od roku redaktorem naczelnym, również wykorzystali te możliwości, inicjując w 1993 r. czasopismo, które stale towarzyszy kolejnym rocznikom studentów, pracownikom i władzom SGH.

Zmiany, jakie zachodziły na świecie w ciągu tych 25 lat, wpływały również na czasopismo SGH. Kiedy ukazał się pierwszy numer „Gazety SGH”, nie istniał jeszcze w Polsce żaden serwer WWW! Nie było ogólnodostępnych stron internetowych, poczty elektronicznej ani mediów społecznościowych. W pierwszym numerze „Gazety SGH” można było m.in. przeczytać: „[…] Biblioteka SGH od półrocza 1992 r. udostępnia dwie ekonomiczne bazy danych na dyskach optycznych CD ROM. […] Z powyższych baz danych można skorzystać w Bibliotece SGH codziennie […] w specjalnie wydzielonej czytelni CD ROM na parterze w pokoju nr 1, po uprzednim uzgodnieniu z Oddziałem Informacji Biblioteki”. Już choćby z tego fragmentu publikacji widać, że czasopismo uczelniane było bardzo ważnym, czasem jedynym medium, w którym przekazywano informacje, prezentowano opinie, prowadzono dyskusje, dzielono się doświadczeniem.

Przemiany, jakich byliśmy świadkami w ostatnim ćwierćwieczu, wpływały także na formę przekazywania informacji oraz kształt mediów. „Gazeta SGH” jest tego najlepszym przykładem: wydawana na początku jako dwutygodnik, przekształciła się w miesięcznik, żeby od 2017 r. ukazywać się jako kwartalnik. Mamy nadzieję, że nadal będziemy tworzyć pismo inspirujące, otwarte na dyskusję, spełniające funkcję informacyjną, integracyjną, promocyjną i dokumentacyjną. Liczymy, że przyczyni się do tego także planowane uruchomienie profesjonalnej wersji „Gazety SGH” online.

Zachęcamy Państwa do współpracy i tworzenia kolejnego etapu historii czasopisma, które jest częścią historii naszej uczelni.

Pierwszy numer "Gazety SGH" ukazał się 1 maja 1993 r. Najdłużej za kształt czasopisma odpowiadała dr Barbara Minkiewicz (redaktor i redaktor naczelna w latach 1995–2002, 2008–2017). Przez siedem lat (2002–2008) „Gazetę SGH” prowadziła redaktor Lidia Jastrzębska. Dr Jacek Wójcik, pomysłodawca gazety oraz jej pierwszy redaktor (1993-1995), w latach 2008–2017 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Sekretarzami redakcji były kolejno: Eliza Przybylska, Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska, Katarzyna Growiec i Anna Domalewska.