EFA 2018 w Warszawie

Konferencja European Finance Association po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej.

European Finance Association to jedna z największych oraz najważniejszych konferencji finansowych na świecie, która co roku organizowana jest w innym państwie. O jej przeprowadzenie ubiegają się najlepsze uniwersytety w Europie. W tym roku zaszczyt zorganizowania tego wydarzenia, które odbyło się 22–25 września, przypadł Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Imperial College Business School w Londynie. Co istotne, po raz pierwszy w historii konferencji (organizowanej od 1974 r.) na miejsce debaty wybrano naszą część Europy.

Do Warszawy przybyli reprezentanci najlepszych światowych uniwersytetów i szkół biznesu, co stało się doskonałą okazją do wymiany nie tylko najnowszych doświadczeń naukowych, ale również do nawiązania kontaktów. Wygłoszono ponad 240 referatów na 81 sesjach naukowych, w tym były cztery specjalne sesje zorganizowane we współpracy z Bank for International Settlements (BIS), European Central Bank (ECB), Norges Bank Investment Management (NBIM) oraz Unigestion. Referaty do prezentacji zostały wyłonione spośród ponad 1900 zgłoszonych prac, które podlegały trzykrotnej recenzji przez grono kilkuset recenzentów z całego świata. Zakres tematyczny konferencji był bardzo szeroki i obejmował m.in. zagadnienia z zakresu polityki monetarnej, finansów behawioralnych, inwestycji, wyceny, finansów prywatnych, wpływu regulacji na system finansowy, stabilności finansowej i kryzysów bankowych, roli informacji na rynkach finansowych, nowych technologii finansowych i sztucznej inteligencji w finansach.

Podczas konferencji odbyły się również dwa zamknięte wydarzenia EFA dla doktorantów: seminarium (doctoral tutorial) i warsztaty (doctoral workshop). Pierwsze z nich było przeznaczone dla doktorantów, którzy zbliżają się do ukończenia studiów doktoranckich i wkrótce wkroczą na rynek pracy. Warsztaty z kolei zorganizowane były z myślą o doktorantach, którzy są na drugim lub trzecim roku studiów i interesują się tematyką finansów.

Główny wykład (keynote speech) wygłosił podczas uroczystej gali w Teatrze Narodowym prof. Jeremy C. Stein z Uniwersytetu Harvarda, członek amerykańskiej Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2012–2014 oraz były prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Finansowego (AFA), współredaktor „Quarterly Journal of Economics i Journal of Economic Perspectives”, a także kilku innych czasopism ekonomicznych i finansowych. Badania Steina obejmują takie obszary jak: finanse behawioralne i efektywność rynku, decyzje inwestycyjne i finansowe, zarządzanie ryzykiem, alokacja kapitału wewnątrz firm, bankowość, regulacje finansowe i polityka pieniężna. W wykładzie pt. Banking, Trade and the Making of a Dominant Currency prof. Stein omawiał, jak zależność krajów od dolara wpływa na popyt na bezpieczne aktywa denominowane w dolarach, ich wysokie ceny i niskie stopy zwrotu.

Podczas uroczystej gali wręczone zostały nagrody za najlepsze nadesłane artykuły konferencyjne. W tym roku główną nagrodę otrzymał artykuł pt. Common Ownership Does Not Have Anti-Competitive Effects in the Airline Industry. Autorzy Patrick Dennis, Kristopher Gerardi oraz Carola Schenone zanalizowali w nim wpływ funduszy inwestycyjnych na konkurencyjność produktów przedsiębiorstw, w które inwestują.

Przewodniczącym komitetu programowego konferencji był prof. finansów Marcin Kacperczyk z Imperial College London – absolwent SGH na kierunku finanse i bankowość, współredaktor „Review of Financial Studies”, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, „Review of Finance”, „Management Science”, „Financial Management”; badacz w takich instytucjach jak Centre for Economic Policy Research czy National Bureau of Economic Research.

W skład komitetu organizacyjnego konferencji, oprócz prof. Kacperczyka, weszli: ze strony SGH dr Dorota Podedworna-Tarnowska (kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości w Instytucie Zarządzania Wartością SGH, była prodziekan Studium Magisterskiego, wiceminister finansów w latach 2013–2015) i dr Grzegorz Sobiecki (adiunkt w Katedrze Systemu Finansowego) oraz Laura Malinverno ze stowarzyszenia EFA. Podczas konferencji zespół organizacyjny został wsparty przez wolontariuszy – studentów i doktorantów SGH.

Uczestnicy konferencji po bogatym programie akademickim mogli odprężyć się podczas kilku wieczornych spotkań, zasmakować polskiej kuchni, posłuchać Chopina w jazzowym wydaniu czy obejrzeć pokaz fontann specjalnie zorganizowany dla nich przez m.st. Warszawę.

Następna konferencja EFA 2019 odbędzie się w Lizbonie (Portugalia) i będzie organizowana przez Nova School of Business and Economics, a miejscem kolejnej, EFA 2020, będą Helsinki (Finlandia), a jej organizacją zajmie się Aalto University School of Business.