Drugie Polsko-Ukraińskie Forum Historii Gospodarczej

Przed dwoma laty Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej SGH nawiązała współpracę z Wydziałem Historycznym Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. To zaowocowało ideą zorganizowania Polsko-Ukraińskiego Forum Historii Gospodarczej. Po raz pierwszy obradowało ono w styczniu 2018 r. w murach SGH. W 2019 r. w rolę gospodarzy wcielili się badacze ze Lwowa.

Drugie Polsko-Ukraińskie Forum Historii Gospodarczej rozpoczęło obrady 10 maja 2019 r. w reprezentacyjnej Sali Lustrzanej lwowskiego uniwersytetu. Inauguracyjnej części spotkania nadano szczególną rangę. Wziął w niej udział rektor uniwersytetu prof. Wołodymyr Melnyk, prorektorzy, dziekani wydziałów i kierownicy katedr. W imieniu polskiej delegacji głos zabrał dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej prof. Wojciech Morawski.

W części roboczej forum wygłoszono 21 referatów. Ogniskowały się one w dwóch zakresach tematycznych. Pierwszy dotyczył wspólnych, polsko-ukraińskich wątków historii gospodarczej. Mówiono więc o kwestiach agrarnych, przemyśle naftowym, bankowości, sprawach własnościowych. W tej części ciekawe referaty wygłosili m.in. reprezentujący SGH dr Jerzy Łazor, prof. dr hab. Wojciech Morawski oraz dr hab. prof. SGH Aldona Podolska-Meducka. Drugi wątek tematyczny związany był ze zbliżającą się rocznicą Jesieni Narodów w Europie. Ukraińscy i polscy naukowcy przedstawiali najważniejsze etapy powojennej historii swoich krajów. Poszukiwano podobieństw oraz różnic w dziejach ZSRR i PRL. W tej części pracownicy SGH zaprezentowali cykl referatów składających się na monograficzną historię kryzysów politycznych Polski Ludowej. Wystąpienia na ten temat zaprezentowali dr Łukasz Dwilewicz, dr hab. prof. SGH Jacek Luszniewicz, prof. dr hab. Wojciech Morawski i dr hab. Andrzej Zawistowski. Ta część forum zakończyła się długą dyskusją o postrzeganiu Polski i jej pozycji w bloku wschodnim w latach 80. przez mieszkańców Lwowa i okolic.

Podobnie jak w 2018 r., tegoroczne Polsko-Ukraińskie Forum Historii Gospodarczej zakończyło się postanowieniem kontynuowania spotkań badaczy zainteresowanych historią gospodarczą. Trzeci raz wydarzenie zorganizowane będzie w 2020 r. w Warszawie, w setną rocznicę zawiązania sojuszu Petlura-Piłsudski.

dr hab. Andrzej Zawistowski, współkoordynator Drugiego Polsko-Ukraińskiego Forum Historii Gospodarczej