Rektor Piotr Wachowiak zastępcą przewodniczącej Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

zdjęcie zbiorowe licznej grupy naukowców

Rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, został wybrany na zastępcę przewodniczącej Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN na kadencję 2024-2027.

18 kwietnia 2024 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się inaugurujące posiedzenie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN kadencji 2024-2027. Posiedzenie otworzył dziekan I Wydziału PAN prof. Andrzej Buko, który wręczył powołania. Na posiedzeniu wybrane zostały władze komitetu:

przewodnicząca: prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska,
zastępcy przewodniczącej: prof. Ewa Stańczyk-Hugiet, prof. Piotr Wachowiak, 
członkowie Prezydium: prof. Szymon Cyfert, prof. Wojciech Czakon i prof. Wojciech Dyduch,
sekretarz komitetu: dr Albert Tomaszewski.