Dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH, wybrana do Komitetu Wykonawczego ENRSP

grafika obrazująca zdjęcie portretowe kobiety w okrągłej ramce na tle jednej z uczelnianych auli; podpis: dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH

Podczas dorocznego walnego zgromadzenia członków Europejskiej Sieci ds. Badań nad Dodatkowymi Emeryturami (ENRSP, European Network for Research on Supplementary Pensions), które odbyło się 19 października 2023 r. w Leuven w Belgii, wyłoniono nowy Komitet Wykonawczy, w skład którego wybrano dr hab. Joannę Rutecką-Górę, prof. SGH.

Pełny skład Komitetu: Emma Suzanne van Aggelen (University of Tilburg i KU Leuven), James Kolaczkowski (University of Exeter), Joanna Rutecka-Góra (SGH) and  Yves Stevens (KU Leuven, chair).

ENRSP dąży do promowania doskonałości naukowej we wszystkich obszarach badań nad zabezpieczeniem emerytalnym poprzez tworzenie niezależnego środowiska naukowców i innych specjalistów w celu wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemów emerytalnych na całym świecie.

Sieć spotyka się formalnie co roku i jest gospodarzem licznych konferencji publicznych i wewnętrznych seminariów. Coroczne spotkania są okazją do zaprezentowania prac badawczych i omówienia prowadzonych badań z szerokim gronem ekspertów. Nacisk kładziony jest na rozwijanie głębszego zrozumienia funkcjonowania systemów emerytalnych z korzyścią dla międzynarodowej perspektywy we wspierającej i przyjaznej społeczności.

Więcej o ENRSP: www.enrsp.org.